నాకెన్నో మేలులు చేసితివి | Nakenno Melulu Chesithive Song Lyrics

నాకెన్నో మేలులు చేసితివి | Nakenno Melulu Chesithive Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Naakenno Melulu Chesithivi Song Lyrics in Telugu

నాకెన్నో మేలులు చేసితివే

నీకేమి చెల్లింతును – దేవా నీకేమి అర్పింతును (2)

హల్లెలూయా యేసునాథా – కృతజ్ఞతా స్తుతులివే (2)     || నాకెన్నో ||


1. కృప చేత నన్ను రక్షించినావే

కృప వెంబడి కృపతో – నను బలపరచితివే (2)

నన్నెంతగానో ప్రేమించినావే

నా పాపమును కడిగి – పరిశద్ధపరచితివే (2)    || హల్లెలూయా ||


2. నాకిక ఆశలు లేవనుకొనగా

నా ఆశ నీవైతివే – ఆశలు తీర్చితివే (2)

నలుదిశల నన్ను భయమావరింప

నా పక్షమందుంటివే – నాకభయమిచ్చితివే (2)       || హల్లెలూయా ||


3. నా కాడి మోసి నా తోడు నీవే

నీ చేతి నీడలో – నను దాచియున్నావే (2)

ఏ కీడు నాకు రాకుండ చేసి

నీ జాడలో నన్ను- నడిపించుచున్నావే (2)      || హల్లెలూయా ||


4. నీ రాజ్యమందు నను చేర్చుకొందువు

రానున్న రారాజువు – నా రాజువు నీవు (2)

నీ వధువు సంఘమున నను చేర్చుకొన్నావు

నను కొన్నవాడవు – నా వరుడవు నీవు (2)     || హల్లెలూయా ||

English Lyrics

Naakenno Melulu Chesithivi Song Lyrics in English

Naakenno Melulu Chesithive

Neekemi Chellinthunu – Devaa Neekemi Arpinthunu (2)

Halleluyaa Yesunaathaa – Kruthagnathaa Sthuthulive (2)         || Naakenno ||


1. Krupa Chetha Nannu Rakshinchinaave

Krupa Vembadi Krupatho – Nanu Balaparachithive (2)

Nannenthagaano Preminchinaave

Naa Paapamunu Kadigi – Parishuddhaparachithive (2)        || Halleluyaa ||


2. Naakika Aashalu Levanukonagaa

Naa Aasha Neevaithive – Aashalu Theerchithive (2)

Nalu Dishala Nannu Bhayamaavarimpa

Naa Pakshamanduntive – Naakabhayamichchithive (2)      || Halleluyaa ||


3. Naa Kaadi Mosi Naa Thodu Neeve

Nee Chethi Needalo – Nanu Daachiyunnaave (2)

Ae Keedu Naaku Raakunda Chesi

Nee Jaadalo Nannu – Nadipinchuchunnaave (2)    || Halleluyaa ||


4. Nee Raajyamandu Nanu Cherchukonduvu

Raanunna Raaraajuvu – Naa Raajuvu Neevu (2)

Nee Vadhuvu Sanghamuna Nanu Cherchukonnaavu

Nanu Konnavaadavu – Naa Varudavu Neevu (2)    || Halleluyaa ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Ringtone Download

Nakenno Melulu Chesithive Ringtone Download

More Worship Songs

Click Here for more Telugu Christian Worship Songs

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro