లాలి లాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ | Laali laali Laalamma laali Song lyrics

లాలి లాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ | Laali laali Laalamma laali Song lyrics | Telugu Christiamas Song

Telugu Lyrics

Laali laali Laalamma laali Song Lyrics in Telugu

లాలి లాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ

లాలియని పాడరే బాలయేసునకు… లా…లీ…


1. పరలోక దేవుని తనయుడో యమ్మా….

పుడమిపై బాలుడుగ బుట్టెనో యమ్మా…. లాలీ


2. ఇహ పరాదుల కర్త యీతడో యమ్మా….

మహి పాలనము జేయు మహితుడో యమ్మా…. లాలీ


3. ఆద్యంతములు లేని దేవుడో యమ్మా….

ఆదాము దోషమున కడ్డు పడె నమ్మా…. లాలీ


4. యూదులకు రాజుగాబుట్టెనో యమ్మా….

యూదు లాతని తోడ వాదించి రమ్మా…. లాలీ


5. నరగొఱ్ఱెల మంద కాపరో యమ్మా….

గొరియల ప్రాణంబు క్రీస్తు తానమ్మా…. లాలీ

English Lyrics

Laali laali Laalamma laali Song Lyrics in English

Laali Laali Laali Laalamma laali

Laali yani paadare baala Yesunaku… Laa..lee..


1. Paraloka Devuni tanayudoyamma..

Pudamipai Blaaluduga buttenoyamma.. Laali..


2. Iha paraadula kartha eetadoyamma…

Mahipaalanamu jeya mahitudoyamaa.. Laali..


3. Aadyantamulu leni Devudoyamma..

Aadaamu doshamunakaddupadenamma.. Laali..


4. Yudula raajuga buttenoyamma..

Yudulaatanitoda vaadinchiramma.. Laali..


5. Naragorrela manda kaaparoyamma…

Goriyala praanambu Kreesthu taanamma.. Laali..

Song Credits

Lyrics by: Tirukovalluri Steven

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

More Christmas Songs

Click here for more Latest Telugu Christmas Songs

Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro