గీతం గీతం జయ జయ గీతం | Geetham Geetham Telugu Song Lyrics

Geetham Geetham | Jaya Jaya Geetham Song Lyrics | Geetham Geetham Lyrics

Telugu Lyrics

Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham Lyrics in Telugu

గీతం గీతం జయ జయ గీతం – చేయి తట్టి పాడెదము (2)

యేసు రాజు లేచెను హల్లెలూయ – జయ మార్భటించెదము.. (2) ఆ ఆ ఆ    || గీతం గీతం ||


1. చూడు సమాధిని మూసినరాయి – దొరలింపబడెను (2)

అందు వేసిన ముద్ర కావలి నిల్చెను – దైవ సుతుని ముందు (2) ఆ ఆ ఆ    || గీతం గీతం ||


2.వలదు వలదు యేడువవలదు – వెళ్ళుడి గలిలయకు (2)

తాను చెప్పిన విధమున తిరిగి లేచెను – పరుగిడి ప్రకటించుడి (2) ఆ ఆ ఆ      || గీతం గీతం ||


3.అన్న కయప వారల సభయు – అదరుచు పరుగిడిరి (2)

ఇంక దూత గణముల ధ్వనిని వినుచు – వణకుచు భయపడిరి (2) ఆ ఆ ఆ   || గీతం గీతం ||


4.గుమ్మముల్ తెరచి చక్కగ నడువుడి – జయ వీరుడు రాగా (2)

మీ మేళతాళ వాద్యముల్ బూర – లెత్తి ధ్వనించుడి (2) ఆ ఆ ఆ    || గీతం గీతం ||

English Lyrics

Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham Lyrics in English

Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham – Cheyi Thatti Paadedamu (2)

Yesu Raju Lechenu Halleluya – Jaya Marbhatinchedamu.. (2) Aaa Aaa Aaa  || Geetham Geetham ||


1.Chudu Samaadhini Moosinarayi – Doralimpabadenu (2)

Andu Vesina Mudra Kavali Nilchenu – Daiva Sutuni Mundu (2) Aaa Aaa Aaa  || Geetham Geetham ||


2.Valadu Valadu Yeduvavaladu – Velludi Galilayaku (2)

Thanu Cheppina Vidhamuna Thirigi Lechenu – Parugidi Prakatinchudi (2) Aaa Aaa Aaa

|| Geetham Geetham ||


3.Anna Kayapa Vaarala Sabhayu – Adaruchu Parugidiri (2)

Inka Dhoota Ganamula Dhvanini Vinuchu – Vanakuchu Bhayapadiri (2) Aaa Aaa

|| Geetham Geetham ||


4.Gummamul Therachi Chakkaga Naduvudi – Jaya Veerudu Ragaa (2)

Mee Melathala Vadyamul Boora- Letti Dhvaninchudi (2) Aaa Aaa Aaa   || Geetham Geetham ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

How to Play on Keyboard

Geetham Geetham Song on Keyboard

Track Music

Geetham Geetham Song Track Music

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

More Easter Songs

Click Here for More Easter Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro