యెహోవ నా మొర లాలించెను | Yehova Na Mora Lyrics

యెహోవ నా మొర లాలించెను | Yehova Na Mora Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu

Telugu Lyrics

Yehova Na Mora Lyrics in Telugu

యెహోవ నా మొర లాలించెను – దన మహా దయను నను గనించెను

అహర్నిశల దీనహీనుడగు నా – దు హాయనెడు ధ్వని గ్రహించి మనిపెను    || యెహోవ ||


1. పిశాచి గడిమి బడగొట్టెను – దన వశాన నను నిలువ బెట్టెను

ప్రశాంత మధుర సు విశేష వాక్ఫల – నిశాంతమున జే ర్చి సేద దీర్చెను   || యెహోవ ||


2. మదావలము బోలు నా మదిన్ – దన ప్రదీప్త వాక్యం కూశా హతిన్

యధేచ్చలన్నిటి గుదించి పాపపు – మొదల్ తుదల్ నరి కి దరికి జేర్చెను    || యెహోవ ||


3. అనీతి వస్త్ర మెడలించెను – యే సునాథు రక్తమున ముంచెను

వినూత్న యత్నమే ద నూని యెన్నడు – గనన్ వినన్ బ్రే మ నాకు జూపెను     || యెహోవ ||


4. విలాపములకు జెవి నిచ్చెను – శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను

శిలానగము పై కిలాగి నను సుఖ – కళావళుల్ మన సులోన నిలిపెను     || యెహోవ ||


5. అగణ్య పాపియని త్రోయక – న న్ను గూర్చి తన సుతుని దా చక

తెగించి మృతి కొ ప్పగించి పాపపు – నెగుల్ దిగుల్ సొగ సుగా నణంచెను      || యెహోవ ||

English Lyrics

Yehova Na Mora Lyrics in English

Yehova Naa Mora Laalinchenu – Dhana Mahaa Dhayanu Nanu Ganinchenu

Aharnishala Dheenaheenudagu Naa – Dhu Haayanedu Dhvani Grahinchi Manipenu

|| Yehova ||


1. Pishaachi Gadimi Badagottenu – Dhana Vasaana Nanu Niluva Bettenu

Prashaantha Madhura Su Vishesha Vaakphala – Nishaanthamuna Jerchi Sedha Dheerchenu

|| Yehova ||


2. Madhaavalamu Bolu Naa Madhin – Dhana Pradeeptha Vaakyaam Koosaa Hathin

Yadhechchalanniti Gudhinchi Paapapu – Modhal Thudhal Nari Ki Dhariki Jerchenu

|| Yehova ||


3. Aneethi Vasthra Medalinchenu – Ye Sunaathu Rakthamuna Munchenu

Vinoothna Yathname Dah Nooni Yennadu – Ganan Vinan Bre Ma Naaku Joopenu

|| Yehova ||


4. Vilaapamulaku Jevi Nichchenu – Srama Kalaapamulaku Selavichchenu

Shilaanagamu Pai Kilaagi Nanu Sukha – Kalaavalul Mana Sulona Nilipenu

|| Yehova ||


5. Aganya Paapiyani Throyaka – Na Nannu Goorchi Thana Suthuni Dhaa Chaka

Theginchi Mruthi Ko Ppaginchi Paapapu – Negul Dhigul Soga Sugaa Nananchenu

|| Yehova ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyricist: Purushotthamu Chowdary

Track Music

Yehova Naa Mora Track Music

Ringtone Download

Yehova Naa Mora Lalinchenu Ringtone Download

MP3 Song Download

Yehova Naa Mora Lalinchenu MP3 Song Download

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro