ప్రభు యేసు నామమే శరణం | Prabhu Yesu Namame Sharanam

ప్రభు యేసు నామమే శరణం | Prabhu Yesu Namame Sharanam

ప్రభు యేసు నామమే శరణం | Prabhu Yesu Namame Sharanam || Telugu Christian Worship Song Sung by SP Balu Garu Telugu Lyrics Prabhu Yesu Namame Saranam Telugu Lyrics ప్రభు యేసు నామమే శరణం – దినమెల్ల చేసెద స్మరణం హృదయాత్మతో గృహ ధ్యానమే – పలికించే పెదవిని స్వరాలాపం || ప్రభు యేసు || 1. కనుల పండుగ కనబడే నాధుడు – వీనుల విందుగా వినబడే … Read more

You Cannot Copy My Content Bro