అపరాధిని యేసయ్యా | Aparadhini Yesayya Lyrics

అపరాధిని యేసయ్యా – Aparaadhini Yesayya Lyrics| Andhra Kraisthava Keerthanalu | Good Friday Songs

Telugu Lyrics

Aparadhini Yesayya Lyrics in Telugu

అపరాధిని యేసయ్యా – కృపజూపి బ్రోవుమయ్యా  (2)

నెపమెంచకయె నీ కృపలో – నపరాధములను క్షమించు  (2)   || అపరాధిని ||


1. ఘోరంబుగా దూరితిని – నేరంబులను జేసితిని   (2)

కౄరుండనై గొట్టితిని – ఘోరంపు పాపిని దేవా  (2)    || అపరాధిని ||


2. చిందితి రక్తము నాకై – పొందిన దెబ్బల చేత   (2)

అపనిందలు మోపితినయ్యో- సందేహమేలనయ్యా (2)    || అపరాధిని ||


3. శిక్షకు పాత్రుడనయ్యా – రక్షణ దెచ్చితివయ్యా  (2)

అక్షయ భాగ్యము నియ్య – మోక్షంబుజూపితివయ్యా  (2)   || అపరాధిని ||


4. దాహంబు గొనగా చేదు – చిరకను ద్రావ నిడితి  (2)

ద్రోహుండనై జేసితిని  – దేహంబు గాయములను  (2)  || అపరాధిని ||

English Lyrics

Aparadhini Yesayya Lyrics in English

Aparadhini Yesayyaa – Krupajoopi Brovumayya (2)

Nepamenchakaye Nee Krupalo – Naparaadhamulanu Kshaminchu (2)

|| Aparaadhini ||


1. Ghorambuga Dhoorithini – Nerambulanu Jesithini (2)

Kroorundanai Gottithini – Ghorampu Paapini Dhevaa  (2)   || Aparaadhini ||


2. Chindhithi Rakthamu Naakai – Pondhina Dhebbala Chetha (2)

Apanindhalu Mopithinayyo. – Sandhehamelanayyaa..  (2)   || Aparaadhini ||


3. Sikshaku Paathrudanayya.. – Rakshana Dhechithivayya (2)

Akshaya Bhagyamu Niyya – Mokshambu Joopithivayya  (2)   || Aparaadhini ||


4. Dhaahambu Gonagaa Chedhu – Chirakanu Dhrava Nidithi (2)

Dhrohundanai Jesithini – Dhehambu Gaayamulanu  (2)   || Aparaadhini ||

Song Credits

Lyrics: Siripurapu Krupanandam

Vocals: Anwesha Dutta

Chorus: Linus, Saradhi, Pavan, Alli Shankar

Music: Pranam Kamlakhar

Keyboards: Dinesh, Ravi

Violin: Deepak Pandit

Duff:   Lakshmi Narayana

Chennai Strings Conductor: Kannan

Mandolin and Santoor: Srinivas

Hulusi: Pranam Kamlakhar

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

How to Play on Keyboard

Aparadhini Yesayya Song on Keyboard

Track Music

Aparadhini Yesayya Track Music

Ringtone Download

Aparadhini Yesayya Ringtone Download

MP3 song Download

Aparadhini Yesayya MP3 song Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro