యేసు రక్తము రక్తము రక్తము | Yesu Rakthamu Rakthamu Lyrics

యేసు రక్తము రక్తము రక్తము | Yesu Rakthamu Rakthamu – Pastor John Wesley anna Live Song

Telugu Lyrics

Yesu Rakthamu Rakthamu Lyrics lyrics in Telugu

యేసు రక్తము రక్తము రక్తము (2)

అమూల్యమైన రక్తము – నిష్కళంకమైన రక్తము   || యేసు రక్తము ||


1. ప్రతి ఘోర పాపమును కడుగును – మన యేసయ్య రక్తము (2)

బహు దు:ఖములో మునిగెనే – చెమట రక్తముగా మారెనే  (2)   || యేసు రక్తము ||


2. మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేయును – మన యేసయ్య రక్తము (2)

మన శిక్షను తొలగించెను – సంహారమునే తప్పించెను   (2)  || యేసు రక్తము ||


3. మహా పరిశుద్ద స్థలములో చేర్చును – మన యేసయ్య రక్తము (2)

మన ప్రధాన యాజకుడు – మన కంటె ముందుగా వెళ్ళెను (2)   || యేసు రక్తము ||

English Lyrics

Yesu Rakthamu Rakthamu Lyrics lyrics in English

Yesu Rakthamu Rakthamu Rakthamu (2)

Amulyamaina Rakthamu – Nishkalankamaina Rakthamu

|| Yesu Rakthamu ||


1. Prathi Ghora Paapamunu Kadugunu – Mana Yesayya Rakthamu (2)

Bahu Dukhamulo Munigene – Chemata Rakthamuga Marene (2)  || Yesu Rakthamu ||


2. Manassaakshini Suddhi Cheyunu – Mana Yesayya Rakthamu (2)

Mana Sikshanu Tholaginchenu – Samharamune Thappinchenu (2) || Yesu Rakthamu ||


3. Mahaa Parisuddha Sthalamulo Cherchunu – Mana Yesayya Rakthamu (2)

Mana Pradhana Yajakudu – Manakante Mundhuga Vellenu (2) || Yesu Rakthamu ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyricist and Vocals: Pastor Yesanna Garu

Music: D Srikanth

Chords

Yesu Rakthamu Rakthamu song Chords

Em            D        Em

Yesu rakthamu rakthamu rakthamu

C               D        Em             D            Em

amoolyamaina rakthamu nishkalankamaina rakthamu


Em                                    D        Em

pratighora paapamunu kadugunu – mana yaesayya rakthamu

Em                        D                    Em

bahu dukhamulo muniginae-  chamata rakthamugaa maarenae


Em                                    D        Em

manasaakshini suddi chaeyunu – mana yaesayya rakthamu

Em                        D                    Em

mana sikshanu tolaginchenu -samhaaramunae tappinchenu


Em                                    D        Em

maha parishudda sthalamulo cherchunu – mana Yesayya rakthamu

Em                        D                    Em

mana pradhaana yaajakudu- mana kante mundugaa vellenu

Ringtone Download

Yesu Rakthamu Rakthamu ringtone download

MP3 song Download

Yesu Rakthamu Rakthamu MP3 Song Download

Track Music

Yesu Rakthamu Rakthamu track music

More Hosanna Ministries Songs

Click Here for more Hosanna Ministries Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro