యేసయ్య నీ ప్రేమ నా సొంతము | Yesayya Nee Prema Naa Sonthamu song lyrics

యేసయ్య నీ ప్రేమ నా సొంతము | Yesayya Nee Prema Naa Sonthamu song lyrics Joshua Shaik – Telugu Christian Song

Telugu Lyrics

Yesayya nee prema naa sonthamu lyrics in telugu

యేసయ్య నీ ప్రేమ నా సొంతము – నాలోన పలికిన స్తుతిగీతము (2)

యేసయ్య నీవేగ తొలికిరణము – నాలోన వెలిగిన రవికిరణము

ఏనాడు ఆరని నా దీపము – నా జీవితానికి ఆధారము

ఇమ్మానుయేలుగా నీ స్నేహము – నాలోన నిత్యము ఒక సంబరం  || యేసయ్య నీ ||


1. ఏపాటి నన్ను ప్రేమించినావు – నీ ప్రేమలోనే నను దాచినావు

నా భారమంతా నువు మోసినావు – నన్నెంతగానో హెచ్చించినావు

నీ కృపలోనే నను కాచినావు – నీ కనికరమే చూపించినావు

నా హృదిలోనే నీ వాక్యధ్యానం – నా మదిలోనే నీ నామస్మరణం

నిన్నే ఆరాధించి – నీ దయలో నే జీవించి

నిన్నే నే పూజించి – నీలో నే తరియించీ..  || యేసయ్య నీ ||


2. ఏనాడు నన్ను విడనాడలేదు – నీ నీడలోనే నడిపించినావు

 లోకాలనేలే రారాజు నీవే – నా జీవనావకు రహదారి నీవే

నా గురి నీవే నా యేసుదేవా – చేరితి నిన్నే నా ప్రాణనాథా

పర్వత శిఖరం నీ మహిమ ద్వారం – ఉన్నతమైనది నీ దివ్య చరితం

సాటే లేరు నీకు – సర్వాథికారివి నీవు

మారని దైవం నీవు – మహిమోన్నతుడవు నీవు  || యేసయ్య నీ ||

English Lyrics

Yesayya nee prema naa sonthamu lyrics in English

Yesayya Nee Prema Naa Sonthamu – Naalona Palikina Sthuthigeethamu (2)

Yesayya Neevega Tholikiranamu – Naalona Veligina Ravikiranamu

Yenadu Aarani Naa Dheepamu – Naa Jeevithaniki Aadharamu

Immanueluga Nee Snehamu – Naalona Nithyamu Oka Sambaram || Yesayya Nee ||


1. Yepati Nannu Preminchinaavu – Nee Premalone Nanu Dhachinaavu

Naa Bharamanthaa Nuvu Mosinaavu – Nannenthagaano Hechinchinaavu

Nee Krupalone Nanu Kaachinavu – Nee Kanikarame Choopinchinaavu

Naa Hrudhilone Nee Vaakyadhyanam – Naa Madhilone Nee Naamasmaranam

Ninne Aaradhinchi – Nee Dhayalone Jeevinchi

Ninne Ne Poojinchi – Neelo Ne Thariyinchee || Yesayya Nee ||


2. Yenadu Nannu Vidanaadaledhu – Nee Needalone Nadipinchinaavu

Lokaalanele Raraju Neeve – Naa Jeevanaavaku Rahadhari Neeve

Naa Guri Neeve Naa Yesudheva – Cherithi Ninne Naa Prananaadhaa

Parvatha Sikharam Nee Mahima Dhwaram – Unnathamainadhi Nee Divya Charitha

Saate Leru Neeku – Sarvadhikarivi Neevu

Maarani Dhaivam Neevu – Mahimonnathudavu Neevu || Yesayya Nee ||

Song Credits

Lyrics & Producer: Joshua Shaik

Music: Pranam Kamlakhar

Vocals: Sireesha B

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Track Music

Yesayya Nee Prema Naa Sonthamu Track Music

Ringtone Download

Yesayya nee prema naa sonthamu Rintone Download

MP3 song Download

Yesayya nee prema naa sonthamu MP3 song Download

More Joshua Shaik Songs

Click Here for more Joshua Shaik Songs

Song Meaning in English

Jesus Your Love Is Mine – Hymn Within Me

Jesus, you are the first ray of light – the ray of light that shines in me

My lamp that never goes out – the foundation of my life

Your friendship as Immanuel – a joy in me forever


1. Whatever love you have for me – you have hidden me in your love

You have carried all my burdens – You have lifted me up

You saved me by your grace – you showed me your mercy

In my heart is the meditation of your words – in my mind is the remembrance of your name

Adoring Thee – I live in Thy mercy


2. You never left me – You led me in Your shadow

 You are the king of the worlds – You are the road to my life

You are my goal, my Jesus – you are my lifesaver

The mountaintop is the gate of Your glory – High is Your divine history

There is no match for you – you are omnipresent

You are the Immutable God – Glory be to You

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro