యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా | Yesayya Namamulo Shakthi Unnadaiya Lyrics

యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా | Yesayya Namamulo Shakthi Unnadaiya Lyrics || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Yesayya Namamulo Shakthi Unnadaiya Lyrics in Telugu

యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా

శ్రీ యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా

నమ్మితే చాలు నీవు – పొందుకుంటావు శక్తిని (2)    || యేసయ్య ||


1. పాపాలను క్షమియించే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం

పాపిని పవిత్రపరచే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)   || యేసయ్య ||


2. రోగికి స్వస్థతనిచ్చే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం

మనసుకు నెమ్మదినిచ్చే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)   || యేసయ్య ||


3. దురాత్మలను పారద్రోలే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం           

దుఃఖితులను ఆదరించే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)    || యేసయ్య ||


4. సృష్టిని శాసించగలిగిన – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం

మృతులను లేపగలిగిన – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)   || యేసయ్య ||


5. పాతాళాన్ని తప్పించే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం

పరలోకానికి చేర్చే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)   || యేసయ్య ||

English Lyrics

Yesayya Namamulo Shakthi Unnadaiya Lyrics in English

Yesayya Name Lo Shakti Unnadhayaa

Sri Yesayya Name Lo Shakti Unnadhayaa

Nammithe Chalu Neevu – Pondhukuntaavu Shaktini (2)    || Yesayya ||


1. Paapalani Kshamiyinche – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam

Paapini Pavitraparache – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam (2)     || Yesayya ||


2. Rogiki Swasthataniche – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam

Manasuku Nemmadiniche – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam (2)     || Yesayya ||


3. Dhuraathmalanu Paaradrole – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam

Dukhithulanu Aadharinche – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam (2)     || Yesayya ||


4. Srushtini Shaasinchagaligina – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam

Mruthulanu Lepagaligina – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam (2)     || Yesayya ||


5. Paathalanni Thappinche – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam

Paralokaniki Cherche – Shakti Kaliginadhi Yesayya Namam (2)     || Yesayya ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Yesayya Namamulo Shakthi Unnadaiya Song Chords

F#m           E    C#m           F#m

Yesayya Naamamlo – Shakthi Unnadayyaa

F#m                 F    C#m           F#m

Shree Yesayya Naamamlo – Shakthi Unnadayyaa

                Bm      E             F#m

Nammithe Chaalu Neevu – Pondukuntaavu Shakthini

                Bm      E             D         F#m

Nammithe Chaalu Neevu – Pondukuntaavu Shakthini…       || Yesayya ||

Verse

F#m                 Bm    D                  F#m

Paapaalanu Kshamiyinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam

F#m                 Bm    D                  F#m

Paapini Pavithraparache – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)   || Yesayya ||

Repeat the Same Chords for Other Verses Also.

Ringtone Download

Yesayya Namamulo Shakthi Unnadaiya Ringtone Download

Track Music

Yesayya Namamulo Shakthi Unnadaiya Track Music

More Worship Songs

Click Here for more Telugu Christian Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro