ఏపాటి దాననయా | Yepati Dhananaya Song Lyrics

ఏపాటి దాననయా – Yepati Dhananaya | Latest Telugu Christian Song | Sarvonnatha Album

Telugu Lyrics

Yepati Dhananaya Song Lyrics in Telugu

ఏపాటిదాననయా – నన్నింతగ హెచ్చించుటకు

నేనెంతటిదాననయా – నాపై కృప చూపుటకు

నా దోషము భరియించి – నా పాపము క్షమియించి

నను నీలా మార్చుటకు – కలువరిలో మరణించి

ప్రేమించే ప్రేమామయుడా – నీ ప్రేమకు పరిమితులేవి

కృపచూపు కృపగల దేవా – నీ కృపకు సాటియేది || ఏపాటి ||


1)  కష్టాల కడలిలో – కన్నీటి లోయలలో

నా తోడు నిలిచావు – నన్నాదరించావు (2)

అందరు నను విడచిన – నను విడువని యేసయ్యా

విడువను ఎడబాయనని – నా తోడై నిలిచితివా || ప్రేమించే ||


2) నీ ప్రేమను మరువలేనయ్య – నీ సాక్షిగ బ్రతికెదనేసయ్యా

నేనొందిన నీ కృపను – ప్రకటింతును బ్రతుకంతా (2)

నేనొందిన ఈ జయము – నీవిచ్చినదేనయ్య

నీవిచ్చిన జీవముకై – స్తోత్రము యేసయ్య || ప్రేమించే ||

English Lyrics

Yepati Dhananaya Song Lyrics in English

Yepati Dhananaya – Nanninthaga Hechinchutaku

Nenenthatidhananaya – Naapai Krupachooputaku

Naa Dhoshamu Bhariyinchi – Naa Papamu Kshamiyinchi

Nanu Neela Maarchutaku – Kaluvarilo Maraninchi

Preminche Premamayudaa – Nee Premaku Parimithulevi

Krupachoopu Krupagala Dheva – Nee Krupaku Saatiyedhi || Yepati ||


1. Kashtala Kadalilo – Kanneetiloyalalo

Naa Thodu Nilichavu – Nanadharinchavu (2)

Andharu Nanuvidichina – Nanuviduvani Yesayya

Viduvanu Yedabaayanani – Naa Thodai Nilichithivaa  || Preminche ||


2. Nee Premanu Maruvalenayya – Nee Sakshiga Brathikedhanesayyaa

Nenondhina Nee Krupanu – Prakatinthunu Brathukanthaa (2)

Nenondhina Ee Jayamu – Neevinchinadenayya

Neevichina Jeevamukai – Sthothramu Yesayya || Preminche ||

Song Credits

Lyrics & Tune – Pastor D.Chrisostam

Vocals – Dr. Shiny

Music – Bro. Jonah Samuel

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

MP3 song download

Yepati Dhananaya MP3 song download

Ringtone Download

Yepati Dhananaya Ringtone Download

Chords

ఏపాటిదాననయా – నన్నింతగ హెచ్చించుటకు

C#2 F# F#2 G# A AA G# F#2 G# F# E2

నేనెంతటిదాననయా – నాపై కృప చూపుటకు(2)

E C#4 C# D C# BA E3 F# D C#3

నా దోషము భరియించి – నా పాపము క్షమియించి

F# G# A2 G# F#Z G# F# E   E F#G# B A G#2 A G# F#

నను నీలా మార్చుటకు – కలువరిలో మరణించి

F# G# A2 G# F#Z G# F# E   E F#G# B A G#2 A G# F#

ప్రేమించే ప్రేమామయుడా – నీ ప్రేమకు పరిమితులేవి

F# G# A C.# B D. B A G# E F # G # B2 A G#2 A G# F#2

కృపచూపు కృపగల దేవా – నీ కృపకు సాటియేది

F# G# A C.# B D. B A G# E F # G # B2 A G#2 A G# F#2

|| ఏపాటి ||

1) కష్టాల కడలిలో – కన్నీటి లోయలలో

A G#A G# F#3.     A G# A G# F#3

నా తోడు నిలిచావు – నన్నాదరించావు(2)

E2 F# G#. G#2 A F# E D D2 F# E C#2

అందరు నను విడచిన – నను విడువని యేసయ్యా

F# G# F# F#2 A B C.#2   C.#2 B C# B A G# A

విడువను ఎడబాయనని – నా తోడై నిలిచితివా

F# G# F# F#2 A B C.#2   C.#2 B C# B A G# A  || ప్రేమించే ||

2) నీ ప్రేమను మరువలేనయ్య – నీ సాక్షిగ బ్రతికెదనేసయ్యా

A G#A G# F#3.     A G# A G# F#3

నేనొందిన నీ కృపను – ప్రకటింతును బ్రతుకంతా(2)

E2 F# G#. G#2 A F# E D D2 F# E C#2

నేనొందిన ఈ జయము – నీవిచ్చినదేనయ్య

F# G# F# F#2 A B C.#2   C.#2 B C# B A G# A

నీవిచ్చిన జీవముకై – స్తోత్రము యేసయ్య F# G# F# F#2 A B C.#2   C.#2 B C# B A G# A   || ప్రేమించే ||

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro