వస్తున్నాడు | Vasthunnadu Song lyrics

వస్తున్నాడు | Vasthunnadu Song lyrics || Telugu Christian Second Coming Song

Telugu Lyrics

Vasthunnadu Song lyrics in Telugu

లోకాలనేలే రాజుల రాజు – వేవేల దూతలతో వస్తున్నాడు

నిన్ను నన్ను ఆయన రాజ్యంలో – చేర్చుకొనుటకు వస్తున్నాడు (2)

సిద్ధపడుమా క్రీస్తు సంఘమా – న్యాయాధిపతియే వస్తుండగా  (2)


1. మేఘాసీనుడై వస్తున్నాడు- నను కోనీపోవుటకు వస్తున్నాడు (2)

సిద్ధపడుమా క్రీస్తు సంఘమా – న్యాయాధిపతియే వస్తుండగా  (2)


2. మహిమ రూపుడై  వస్తున్నాడు – మహిమలొ చేర్చుటకు వస్తున్నాడు (2)

సిద్ధపడుమా క్రీస్తు సంఘమా – న్యాయాధిపతియే వస్తుండగా  (2)


3. మాట ఇచ్చెను వస్తానని – నెరవేర్చుటకు వస్తున్నాడు (2)

సిద్ధపడుమా క్రీస్తు సంఘమా – న్యాయాధిపతియే వస్తుండగా  (2)


4. సర్వాధికారిగా వస్తున్నాడు – సర్వము లెక్కింప వస్తున్నాడు

సిద్ధపడుమా క్రీస్తు సంఘమా – న్యాయాధిపతియే వస్తుండగా  (2) || లోకాలనేలే ||

English Lyrics

Vasthunnadu Song lyrics in English

Lokalanele Rajula Raju – Vevela Dhoothalatho Vasthunnadu

Ninnu Nannu Ayana Rajyamulo – Cherchukonutaku Vasthunnadu (2)

Sidhapaduma Kreesthu Sanghamaa – Nyayadhipathiye Vasthundaga (2)


1. Meghaseenudai Vasthunnadu – Nanu Konipovutaku Vasthunnadu (2)

Sidhapaduma Kreesthu Sanghamaa – Nyayadhipathiye Vasthundaga (2)


2. Mahima Roopudai Vasthunnadu – Mahimalo Cherchutaku Vasthunnadu (2)

Sidhapaduma Kreesthu Sanghamaa – Nyayadhipathiye Vasthundaga (2)


3. Maata Ichenu Vasthanani – Neraverchutaku Vasthunnadu (2)

Sidhapaduma Kreesthu Sanghamaa – Nyayadhipathiye Vasthundaga (2)


4. Sarvaadhikariga Vasthunnadu – Sarvamu Lekkimpa Vasthunnadu (2)

Sidhapaduma Kreesthu Sanghamaa – Nyayadhipathiye Vasthundaga (2)

|| Lokalanele ||

Song Credits

Arranged & programmed by Chris Uday

Lyrics – Ps. Nissisrael

Vocals & Tuned By- Ps. Israel Dorababu

Rhythm’s Programmed By – Ps. Issac Inbaraj

Guitar – Desmond John

Flute – lalith Tuluri

Harmony – Ps. Israel Dorababu

Recording Engineers – Samuel Mories, Vinay Kumar

Mix & Mastered By – Chris Uday

Cinematography, D.O.P & Drone – Sany Aiden

Editing, DI, Colorist – Issac Paul Allen

Production Designer – Ps. Issac Kaniti Team – Vamsi, Sunny, Sridar, Bagavan, Akash, Chitanaya

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

More Second Coming Songs

Click Here for more Telugu Christian Second Coming Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro