వందనంబొనర్తుమో ప్రభో ప్రభో | Vandanambu Narthumo Prabhu

వందనంబొనర్తుమో ప్రభో ప్రభో | Vandanambu Narthumo Prabhu || Andhra Kraisthava Keerthanalu

Telugu Lyrics

Vandanambonarthumo Prabho Lyrics in Telugu

వందనంబొనర్తుమో ప్రభో ప్రభో – వందనంబొనర్తుమో ప్రభో ప్రభో

వందనంబు తండ్రి తనయ శుద్ధాత్ముడా – వందనంబు లందుకో ప్రభో      || వందనం ||


1. ఇన్ని నాళ్ళు ధరను మమ్ము బ్రోచియు – గన్న తండ్రి మించి ఎపుడు గాచియు

ఎన్నలేని దీవెన లిడు నన్న యేసువా – యన్ని రెట్లు స్తోత్రములివిగో    || వందనం ||


2. ప్రాత వత్సరంపు బాప మంతయు – బ్రీతిని మన్నించి మమ్ము గావుము

నూత నాబ్దమునను నీదు నీతి నొసగుమా – దాత క్రీస్తు నాథ రక్షకా      || వందనం ||


3. దేవ మాదు కాలుసేతు లెల్లను – సేవకాలి తనువు దినములన్నియు

నీ వొసంగు వెండి పసిడి జ్ఞానమంత నీ – సేవకై యంగీకరించుమా    || వందనం ||


4. కోతకొరకు దాసజనము నంపుము – ఈ తరి మా లోటుపాట్లు దీర్చుము

పాతకంబు లెల్ల మాపి భీతి బాపుము – ఖ్యాతి నొందు నీతి సూర్యుడా      || వందనం ||


5. మా సభలను పెద్దజేసి పెంచుము – నీ సువార్త జెప్ప శక్తి నీయుము

మోసపుచ్చు నందకార మంత ద్రోయుము – యేసు కృపన్ గుమ్మరించుము   || వందనం ||

English Lyrics

Vandanambonarthumo Prabho Lyrics in English

Vandanam Bonarthumo Prabho Prabho – Vandanam Bonarthumo Prabho Prabho

Vandanambu Thandri Thanaya Shuddhatmuda – Vandanambu Landhuko Prabho

|| Vandanam ||


1. Inni Naallu Dharanu Mammu Brochiyu – Ganna Thandri Minchi Epudu Gaachiyu

Ennaleni Dhevena Lidu Nanna Yesuva – Yanni Retlu Sththmulivigo || Vandanam ||


2. Praatha Vatsarampu Baapa Manthayu – Breethini Maninchu Mammu Gaavumu

Nootha Naabdhamunanu Needhu Neethi Nosaguma – Daatha Kreesthu \

Naatha Rakshaka || Vandanam ||


3. Dheva Maadhu Kaalusethu Lellanu – Sevakaali Thanuvu Dhinamulanniyu

Nee Vosangu Vendi Pasidi Gnanamanta Nee – Sevakai Yangikarinchu Ma

 || Vandanam ||


4. Kothakoraku Daasajanamu Nampumu – Ee Thari Ma Lotupaatlu Dheerchumu

Paathakambu Lella Mapi Bheethi Baapumu – Khyaathi Nondhu Neeti Sooryuda

|| Vandanam ||


5. Ma Sabhalanu Peddhajesi Penchumu – Nee Suvaartha Jeppa Sakthi Neeyumu

Mosapucchu Nandhakaara Mantha Dhroyumu – Yesu Krupan Gummarinchumu

|| Vandanam ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Lyrics

Lyricist: N Dasu Babu

Vocals: Yezra Shasthry

Ringtone Download

Vandanambu Narthumo Prabhu Ringtone Download

MP3 Song Download

Vandanambu Narthumo Prabhu MP3 Song Download

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro