యేసయ్యా నా యేసయ్యా | Yesayya Na Yesayya Song

యేసయ్యా నా యేసయ్యా | Yesayya Na Yesayya Song

యేసయ్యా నా యేసయ్యా | Yesayya Na Yesayya Song || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yesayya Naa Yesayya Lyrics in Telugu యేసయ్యా నా యేసయ్యా – నా శ్వాసయే నీవేనయ్యా (2) నా సర్వము నీవేనయ్యా     || యేసయ్యా || 1. పర్వతములు తొలగిపోయినా – మెట్టలు తత్తరిల్లినా మారనిది నీ ప్రేమయే (2) హో ఓ హో… తరగనిది నీ కనికరమే…   || యేసయ్యా || 2. … Read more

ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా | Oh Deva Daya Chupu Maya

ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా | Oh Deva Daya Chupu Maya

ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా | Oh Deva Daya Chupu Maya || Telugu Christian Prayer Song by Raj Prakash Paul Telugu Lyrics O Deva Daya Chupu Maya Lyrics in Telugu ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా – దేశాన్ని బాగుచేయుమయ్యా నీ ప్రజల మొరను అలకించుమా – నీ కృపలో మమ్మును నడిపించుమా మన్నించి బ్రతికించు – ఉజ్జీవం రగిలించు    || ఓ దేవా || సర్వలోక … Read more

నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు | Na Vaidhyudavu Song Lyrics

నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు | Na Vaidhyudavu Song Lyrics

నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు | Na Vaidhyudavu Song Lyrics || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Ninne Ne Nammithi Song Lyrics in Telugu నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా ఆధారము ఏదేమైనా ఏ స్థితియైనా – నీవే నా సహాయము    || నిన్నే నే || 1. ఎంతగానో వేదనతో – బలమంతా కోల్పోతిని నిరీక్షణ … Read more

నీ నామములోనే మాకు స్వస్థత ఉన్నది | Nee Namamulone Maku Swasthatha Unnadi

నీ నామములోనే మాకు స్వస్థత ఉన్నది | Nee Namamulone Maku Swasthatha Unnadi

నీ నామములోనే మాకు స్వస్థత ఉన్నది | Nee Namamulone Maku Swasthatha Unnadi || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Nee Namamulone Maku Swasthatha Song Lyrics Telugu నీ నామములోనే మాకు స్వస్థత ఉన్నది నీ త్యాగములోనే మాకు విడుదల ఉన్నది (2) నా ప్రాణము నా సర్వము నీవే నా యేసయ్యా – యేసయ్యా యేసయ్యా నా శక్తియు నా ఆశ్రయం నీవే నా యేసయ్యా – యేసయ్యా … Read more

ప్రియతమా బంధమా | Priyathama Bandhama Raj Prakash Paul

ప్రియతమా బంధమా | Priyathama Bandhama Raj Prakash Paul

ప్రియతమా బంధమా | Priyathama Bandhama Raj Prakash Paul || Telugu Christian Worship Song by Raj Prakash Paul Telugu Lyrics Priyathama Bandhama Song Lyrics in Telugu ప్రియతమా బంధమా – నా హృదయపు ఆశ్రయ దుర్గమా అనుదినం అనుక్షణం – నీ ఒడిలో జీవితం ధన్యము కృతజ్ఞతతో పాడెదను నిరంతరము స్తుతించెదను       || ప్రియతమా || 1. అంధకారపు సమయములోన – నీతి సూర్యుడై ఉదయించావు గమ్యమెరుగని పయనములోన … Read more

యేసు రక్తమే జయము జయము రా | Yesu Rakthame Jayamu Jayamu Ra

యేసు రక్తమే జయము జయము రా | Yesu Rakthame Jayamu Jayamu Ra

యేసు రక్తమే జయము జయము రా | Yesu Rakthame Jayamu Jayamu Ra || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yesu Rakthame Jayamu Jayamu Ra Song Lyrics in Telugu యేసు రక్తమే జయము జయమురా – సిలువ రక్తమే జయము జయమురా ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా – తన పక్షము నిలబడిన గెలుపు నీదేరా (2) || యేసు రక్తమే || 1. బలహీనులకు బలమైన దుర్గము – … Read more

ఆరాధన ఆరాధన యేసు ప్రభువునకే స్తుతి | Aradhana Aradhana Lyrics

ఆరాధన ఆరాధన యేసు ప్రభువునకే స్తుతి | Aradhana Aradhana Lyrics

ఆరాధన ఆరాధన యేసు ప్రభువునకే స్తుతి అర్పణ | Aradhana Aradhana Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Aradhana Aradhana Lyrics in Telugu ఆరాధన ఆరాధన – యేసు ప్రభువునకే స్తుతి అర్పణ ఆరాధన ఆరాధన – క్రీస్తేసునకే హృది అర్పణ ఆరాధింతును యేసు – ఆరాధింతును నిన్నే(2) ఆరాధింతును యేసు ఆరాధింతును 1. పరిశుద్ధ దైవమా ప్రక్షాళన చేయుమా – సర్వోన్నత దైవమా జీవాత్మతో నింపుమా (2) రక్షణ … Read more

యెహోవా నీదు మేలులను | Yehova Needu Melulanu Lyrics

యెహోవా నీదు మేలులను | Yehova Needu Melulanu Lyrics

యెహోవా నీదు మేలులను | Yehova Needu Melulanu Lyrics || Raj Prakash Paul | Telugu Christian Song Telugu Lyrics Yehova Needu Melulanu Lyrics in Telugu యెహోవా నీదు మేలులను – ఎలా వర్ణింపగలను కీర్తింతును నీదు ప్రేమను – దేవా అది ఎంతో మధురం దైవం నీవయ్యా పాపిని నేనయ్యా – నీదు రక్తముతో నన్ను కడుగు జీవం నీవయ్యా జీవితం నీదయ్యా – నీదు సాక్షిగా నన్ను … Read more

మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా | Mahimaku Patruda Lyrics

మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా | Mahimaku Patruda Lyrics

మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా | Mahimaku Patruda Lyrics || Telugu Christian Song | Raj Prakash Paul Telugu Lyrics Mahimaku Patruda Lyrics in Telugu మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా – మా చేతులెత్తి మేము – నిన్నారాధింతుము (2) మహోన్నతుడా – అద్భుతాలు చేయువాడా నీవంటి వారు ఎవరు – నీవంటి వారు లేరు (2) 1. స్తుతులకు పాత్రుడా – స్తుతి చెల్లించెదం నీ నామమెంతో గొప్పది … Read more

You Cannot Copy My Content Bro