సుందరుడా అతిశయుడా | Sundaruda Lyrics | Sundarudaa Athishayudaa

Telugu Lyrics

sundaruda lyrics in Telugu

సుందరుడాఅతిశయుడా … మహోన్నతుడా.. నా ప్రియుడా  (2)

పదివెలలో నీవు అతిసుందరుడవు  – నా ప్రాణ ప్రియుడవు నీవే

షారోను పుష్పమా ..లోయలోని పద్మమా..

నిను నేను కనుగొంటినే  (2)


సుందరుడా … అతిశయుడా … మహోన్నతుడా.. నా ప్రియుడా  (2)


నిను చూడాలని.. నీ ప్రేమ లో ఉండాలని

నేను ఆశించుచున్నాను (4)


సుందరుడా … అతిశయుడా … మహోన్నతుడా.. నా ప్రియుడా  (2)


యేసయ్య నా యేసయ్యా – నీ వంటి వారెవ్వరూ….

యేసయ్య నా యేసయ్యా – నీలాగ లేరు ఎవ్వరు.. (2)


సుందరుడా … అతిశయుడా … మహోన్నతుడా.. నా ప్రియుడా  (2)

English Lyrics

sundaruda lyrics in English

Sundarudaa…Athisayudaa… Mahonnathudaa… Naa Priyudaa (2)


Padhivelalo Neevu Athisundarudavu – Naa Prana Priyudavu Neeve

Sharonu Pushpamaa.. Loyaloni Padhmamaa..

Ninu Nenu Kanugontine (2)


Sundarudaa…Athisayudaa… Mahonnathudaa… Naa Priyudaa (2)


Ninu Choodalani.. Nee Premalo Undalani

Nenu Aasinchuchunnanu (4)


Sundarudaa…Athisayudaa… Mahonnathudaa… Naa Priyudaa (2)


Yesayya Naa Yesayyaa – Nee Vanti Vaarevvaru..

Yesayya Naa Yesayyaa – Neelaaga Lerevvaru (2)


Sundarudaa…Athisayudaa… Mahonnathudaa… Naa Priyudaa (2)

Song Credits

Kannada Original Composition ”SUNDARANE” by Prathap Darshi (Burn 24/7 India).

Telugu Translation by Anindita Samuel (Heaven’s Culture, Vijayawada).

Produced by Prem Samuel (+91-7093193363)

Lead Vocals: Christopher Chalurkar | Ronia Benedict

Backing Vocals:  Karuna Tagarapu | Kamal Annoz

Music: Vishal Dass

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Sundaruda song in other Languages

Kannada song

Sundarane

Tamil Song

Alaganavar

Sundaruda Song Chords

       G          Em

Sundarudaa Athishayudaa

         Am           D   

Mahonnathudaa Na Priyudaa (2)

G                Em

Padivelalo Neevu Athusundarudavu

C                      D

Naa Praanapriyudavu Neeve

G                  Em

Shaaronu Pushpamaa Loyaloni Padmamaa

C                  D

Ninu Nenu Kanugontine (2)

Sundarudaa…

G

Ninu Choodaalani

   Em

Nee Premalo Undaalani

  C                D

Nenaashinchuchunnaanu (4)

Sundarudaa…

G            Bm

Yesayyaa Naa Yesayyaa

Am               D

Neevanti Vaarevvaru

G            Bm

Yesayyaa Naa Yesayyaa

Am              D

Neelaaga Lerevvaru (2)

Sundarudaa…

Sundaruda Song Track Music:

Click Here

Sundaruda Athi shayuda Song ringtone download

Click Here to Download

How to Play

Sundaruda Athi shayuda song on keyboard

Ringtone

Sundaruda Athi Shayuda Ringtone Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro