స్తోత్రం చెల్లింతుము | Stotram Chellinthumu Song Lyrics

స్తోత్రం చెల్లింతుము | Sthothiram Chellinthumu | Andhra Christhava Keerthanalu | Golden Hits Telugu

Telugu Lyrics

Stotram Chellinthumu Lyrics in Telugu

స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము (2)

యేసు నాథుని మేలులు తలంచి  (2) || స్తోత్రం ||


1. దివారాత్రములు కంటిపాపవలె కాచి  (2)

దయగల హస్తముతో బ్రోచి నడిపించితివి (2)  || స్తోత్రం చెల్లింతుము ||


2. గాడాందకారములో కన్నీటి లోయలలో (2)

కృశించి పోనీయక కృపలతో బలపరచితివి  (2)  || స్తోత్రం చెల్లింతుము ||


3. సజీవ యాగముగా మా శరీరము సమర్పించి (2)

సంపూర్ణ సిద్దినొంద శుద్దాత్మను నొసగితివి  (2)  || స్తోత్రం చెల్లింతుము ||


4. సీయోను మార్గములో పలుశోధనలు రాగా (2)

సాతాన్ని జయించుటకు విశ్వాసము నిచ్చితివి  (2)  || స్తోత్రం చెల్లింతుము ||


5. సిలువను మోసుకొని సువార్తను చేపట్టి (2)

యేసుని వెంబడింప ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి   (2)  || స్తోత్రం చెల్లింతుము ||


6. పాడెద హల్లెలూయా మరనాత హల్లెలూయా (2)

సద పాడెద హల్లెలూయా ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా (2)  || స్తోత్రం చెల్లింతుము ||

English Lyrics

Stotram Chellinthumu Lyrics in English

Sthothram Chellinthumu – Sthuthi Sthothram Chellinthumu  (2)

Yesu Naathuni Melulu Thalanchi  (2)   || Sthothram ||


1. Deevaa Raathramulu – Kantipaapavale Kaachi (2)

Dayagala Hasthamutho – Brochi Nadipinchithivi (2)    || Sthothram ||


2. Gaadaandhakaaramulo – Kanneeti Loyalalo (2)

Krushinchi Poneeyaka – Krupalatho Balaparachithivi (2)   || Sthothram ||


3. Sajeeva Yaagamugaa – Maa Shareeramu Samarpinchi (2)

Sampoorna Sidhdhinonda – Shudhdhaathmanu Nosagithivi (2)  || Sthothram ||


4. Seeyonu Maargamulo – Palu Shodhanalu Raagaa (2)

Saathaanni Jayinchutaku – Vishwaasamu Nichchithivi (2)    || Sthothram ||


5. Siluvanu Mosukoni – Suvaarthanu Chepatti (2)

Yesuni Vembadimpa – Entha Bhaagyamu Nichchithivi (2)  || Sthothram ||


6. Paadeda Hallelujaah – Maranaatha Hallelujaah (2)

Sada Paadeda Hallelujaah – Prabhu Yesuke Hallelujaah (2)   || Sthothram ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Stotram Chellinthumu Song Chords

Em             D        C            Em

స్తోత్రం చెల్లింతుము – స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము

Em    C     Bm           Em

యేసు నాథుని మేలులు తలంచి                 ||స్తోత్రం||


Em                  C    D   Em

దివారాత్రములు – కంటిపాపవలె కాచి (2)

Em            D      C     D     Em

దయగల హస్తముతో – బ్రోచి నడిపించితివి (2)     ||స్తోత్రం||


Em                  C    D   Em

గాడాంధకారములో – కన్నీటి లోయలలో

Em            D      C     D     Em

కృశించి పోనీయక – కృపలతో బలపరచితివి        ||స్తోత్రం||


Em                  C       D      Em

సజీవ యాగముగా – మా శరీరము సమర్పించి

Em            D     C       D     Em

సంపూర్ణ సిద్దినొంద – శుద్దాత్మను నొసగితివి         ||స్తోత్రం||


Em                       C      D  Em

సీయోను మార్గములో – పలు శోధనలు రాగా

Em               D     C        D     Em

సాతాన్ని జయించుటకు – విశ్వాసము నిచ్చితివి      ||స్తోత్రం||


Em                   C      D  Em

సిలువను మోసుకొని – సువార్తను చేపట్టి

Em            D         C       D     Em

యేసుని వెంబడింప – ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి      ||స్తోత్రం||


Em                    C    D      Em

పాడెద హల్లెలూయా – మరనాత హల్లెలూయా

Em               D         C      D     Em

సద పాడెద హల్లెలూయా – ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా  ||స్తోత్రం||

Strumming: D D U  D U D U

Ringtone Download

Stotram Chellinthumu Ringtone Download

MP3 song Download

Stotram Chellinthumu MP3 Song Download

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro