స్తుతియించెద నీ నామం దేవా అనుదినం | Sthuthiyincheda Nee Naamam

స్తుతియించెద నీ నామం దేవా అనుదినం | Sthuthiyincheda Nee Naamam || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Sthuthi Incheda Nee Namam Lyrics in Telugu

స్తుతియించెదా నీ నామందేవా అనుదినం

స్తుతియించెదా నీ నామం – దేవా అనుక్షణం

దయతో కాపాడినావు – కృపనే చూపించినావు (2)

నిను నే మరువనేసు – నిను నే విడువనేసు            || స్తుతియించెదా ||


పాపినై యుండగ నేను – రక్షించి దరి చేర్చినావు (2)

నిను నే మరువనేసు – నిను నే విడువనేసు            || స్తుతియించెదా ||


సిలువే నాకు శరణం – నీవే నాకు మార్గం (2)

నిను నే మరువనేసు – నిను నే విడువనేసు            || స్తుతియించెదా ||

English Lyrics

Sthuthi Incheda Nee Namam Lyrics in English

Sthuthi Incheda Nee Namam – Deva Anudinam

Sthuthi Incheda Nee Namam – Deva Anukshanam

Dhayato Kapadinavu – Krupane Chupinchinavu (2)

Ninu Ne Maruvanesu – Ninu Ne Viduvanesu     || Stutiincheda ||


Papinai Yundaga Nenu – Rakshinchi Dhari Cherchinavu (2)

Ninu Ne Maruvanesu – Ninu Ne Viduvanesu     || Stutiincheda ||


Siluve Naku Saranam – Neeve Naku Margam (2)

Ninu Ne Maruvanesu – Ninu Ne Viduvanesu     || Stutiincheda ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyricist: Balraj Garu

Chords

Sthuthi Incheda Nee Namam Song Chords

Chorus

G                   D        C  Em   G

Sthuthiyincheda Nee Naamam – Deva Anudinam  (2)

G               C            D           G

Dhayatho Kaapadinaavu – Krupane Chupinchinaavu  (2)

G    D  Em    G      G    D  Em    G

Ninu Ne Maruvanesu – Ninu Ne Viduvanesu              || Sthuthi ||


Verse 1

G                C             D                G

Paapinai Yundaga Nenu – Rakshinchi Dhari Cherchinaavu  (2)

G    D  Em    G      G    D  Em    G

Ninu Ne Maruvanesu – Ninu Ne Viduvanesu               || Sthuthi ||

Chorus

G                   D        C  Em   G

Sthuthiyincheda Nee Naamam – Deva Anudinam  (2)

G               C            D           G

Dhayatho Kaapadinaavu – Krupane Chupinchinaavu  (2)

G    D  Em    G      G    D  Em    G

Ninu Ne Maruvanesu – Ninu Ne Viduvanesu               || Sthuthi ||

Ringtone Download

Sthuthi Incheda Nee Namam Ringtone Download

Mp3 Song Download

Sthuthi Incheda Nee Namam Mp3 Song Download

More Worship Songs

Click Here for more Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro