సీయోనులో నుండి నీవు | Siyonulo Nundi Neevu Lyrics

Telugu Lyrics

Siyonulo Nundi Neevu Song Lyrics in Telugu

సీయోనులో నుండి నీవు – ప్రకాశించుచున్నావు నాపై (2)

సమాధానమై – సదాకాలము నను నీతో

నడిపించుచున్నావు నీ కీర్తికై – సీయోనులో మహోన్నతుడా యేసయ్యా (2)


1. నిర్దోషమైన మార్గములో – నా అంతరంగమున ధైర్యమునిచ్చి (2)

నీ సన్నిధిలో నను నిలిపి – ఉన్నత విజయమునిచ్చితివి (2)

నీ ఆశలు నెరవేరుటకు – నీ చిత్తము జరిగించుటకు

విడువవు నను యెడబాయవు

నీవు విడువవు నను యెడబాయవు          || సీయోనులో ||


2. నాయందు దృష్టి నిలిపి – నీ స్నేహబంధముతో ఆకర్షించి (2)

కృపావరములతో నను నింపి – సత్యసాక్షిగా మార్చితివి (2)

నీ మనస్సును పొందుకొని – నీ ప్రేమను నింపుకొని

కీర్తిoచెదను ప్రతినిత్యం

నిను ఆరాధింతును అనుక్షణము       || సీయోనులో ||


3. నీ దివ్యమైన మహిమను – పరలోకమందునే చూచెదను (2)

నీ కౌగిలిలో చేర్చుకొని – ప్రతి భాష్పబిందువును తుడిచెదవు (2)

నీ మాటల మకరందమును – మరపురాని అనుబంధమును

మరువను ఎన్నడు విడువను

నేను మరువను ఎన్నడు విడువను          || సీయోనులో ||

English Lyrics

Siyonulo Nundi Neevu Song Lyrics in English

Siyonulo Nundi Neevu – Prakasinchuchunnavu Naapai (2)

Samaadhanamai – Sadhakalamu Nanu Neetho

Nadipinchuchunnavu Nee Keerthikai – Seeyonulo Mahonnathudaa Yesayyaa (2)


1. Nirdhoshamaina Maargamulo – Naa Antharangamuna Dhairyamunicchi (2)

Nee Sannidhilo Nanu Nilipi – Unnathamaina Vijayamunicchithivi  (2)

Nee Aasalu Neraverutaku – Nee Chittamu Jariginchutaku

Viduvavu Nanu Yedabayavu

Neevu Viduvavu Nanu Yedabaayavu       || Siyonulo ||


2. Naayadhu Dhrusti Nilipi – Nee Snehabandhamutho Aakarshinchi (2)

Krupaavaramulatho Nanu Nimpi – Sathyasaakshigaa Marchithivi (2)

Nee Manassunu Pondhukoni – Nee Premanu Nimpukoni

Keerthinchedhanu Prathinithyam

Ninu Aaradhinthunu Anukshanamu       || Siyonulo ||


3. Nee Dhivyamaina Mahimanu – Paralokamandhune Choochedhanu (2)

Nee Kaugililo Cherchukoni – Prathi Bhaaspabindhuvunu Thudichedhavu  (2)

Nee Maatala Makarandhamunu – Marapurani Anubhandhamunu

Maruvanu Ennadu Viduvanu

Nenu Maruvanu Ennadu Viduvanu       || Siyonulo ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Vocals: Pastor John Wesley Garu

Pastor Abraham Garu

Pastor Ramesh Garu

How to Play on Keyboard

Siyonulo Nundi Neevu on Keyboard

Track Music

Siyonulo Nundi Neevu Track Music

Ringtone Download

Siyonulo Nundi Neevu Ringtone Download

Mp3 Song Download

Siyonulo Nundi Neevu Mp3 Song Download

More Hosanna Songs

Click Here for more Hosanna Ministries Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro