శుద్ధి, శుద్ధి, శుద్ధి సాంగ్ లిరిక్స్ | Shuddhi suddhi shuddhi song Lyrics

Telugu Lyrics

Shuddhi Suddhi Shuddhi song Lyrics in Telugu

శుద్ధి, శుద్ధి, శుద్ధి! సర్వశక్త ప్రభు

ప్రాతఃకాలస్తుతి నీకీ చెల్లింతుము

శుద్ధి, శుద్ధి, శుద్ధి! కృపగల దేవా!

ముగ్గురైయుండు దైవత్రయెకుడా (2)

శుద్ధి, శుద్ధి, శుద్ధి! తేజరిల్లు దేవ

పాపి కన్ను చూడలేని మేఘ వాసివి

అద్వితీయప్రభు, నీవు మాత్రమేను

కరుణ, శక్తి, ప్రేమరూపివి.

శుద్ధి, శుద్ధి, శుద్ధి! అని పరమందుఁ

బరవాసు లెల్ల నిన్నేశ్లాఘింతురు

సెరాపుల్ కెరూబుల్ సాష్టంగపడి

నిత్యుఁడవైన నిన్ నుతింతురు.

శుద్ధి, శుద్ధి, శుద్ధి! సర్వశక్త ప్రభు

సృష్టిజాలమంత నీ కీర్తిఁబాడును

శుద్ధి, శుద్ధి, శుద్ధి! కృపగల దేవ

ముగ్గురైయుండు దైవత్రయెకుడా

English Lyrics

Holy Holy Holy Song Lyrics

Holy, holy, holy!

Lord God Almighty

Early in the morning

Our song shall rise to Thee

Holy, holy, holy!

Merciful and mighty

God in three persons

Blessed Trinity!

Holy, holy, holy!

Though the darkness hides thee

Though the eye of sinful man

Thy glory may not see

Only Thou art holy

There is none beside Thee

Perfect in power, in love and purity (2)

Holy, holy, holy!

Lord God Almighty

Oh, thy works shall praise Thy name

In earth and sky and sea

Holy, holy, holy!

Merciful and mighty

God in three persons

Blessed Trinity

Oh God in three persons

Blessed Trinity!

Song Credits

Lyricist & Composition: Reginald Heber

Vocalists: Cassidy & Clayton

Music: Prabhu Pammi

Visionary: Jeeva R. Pakerla

Videography: Madison & Vijay Pavithran

Holy Holy Holy Artists Details:

Vocalists: Cassidy (English) & Clayton Elizabeth (Telugu)

Music arrangement: Prabhu Pammi

Violin: Embaar Kannan

Live Strings: Chennai Strings (Lead by Rex Issacs)

Backing Vocals: Elfe Choir (Lead by Roshini Vincent)

Music Arranger: KD Vincent

Mixed and mastered by A P Shekar

Holy Holy Holy Recording:

Cassidy Vocals recorded In Gremlen Studios, Aurora, Illinois, USA

Clayton vocals were recorded at Moksha Studios, Hyderabad

Holy Holy Holy Video Details:

Video Edited: P.V.S Rayudu Video Editing Coordination: Mahesh Devarakonda

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Shuddhi suddhi shuddhi song Lyrics

Chords

Holy Holy Holy Chords

Intro/Interludes:   C      Am      G      F

C                G       F                C                           

Holy, holy, holy, Lord God Almighty.

G                   Am               G                 D          G             

Early in the morning our song shall rise to Thee;

C                G        F                    C                         

Holy, holy, holy, Merciful and mighty.

Am                 C              F           G     C                      

God in three Persons, blessed Trinity.

C                G        F                     C                           

Holy, holy, holy, All the saints adore Thee,

G                                Am                     G                  D       G            

Casting down their golden crowns around the glassy sea;

C                        G               F                          C                           

Cherubim and seraphim falling down before Thee,

Am                  C            F       G               C                      

Who was, and is, and evermore shall be.

C       Am    G        F                                  C                           

Holy, holy, holy, Though the darkness hide Thee,

G                               Am                     G        D            G            

Though the eye of sinful man Thy glory may not see;

C       Am         G        F                     C                           

Only Thou art holy; there is none beside Thee,

Am            C              F               G     C                      

Perfect in power, in love, and purity.

C      Am    G       F               C                           

Holy, holy, holy, Lord God Almighty.

G                               Am                             G                 D            G            

All Thy works shall praise Thy name, in earth, and sky, and sea;

C       Am    G      F                     C                           

Holy, holy, holy, Merciful and mighty.

Am                 C              F           G     C                      

God in three Persons, blessed Trinity.

Track Music

Holy Holy Holy Song Track Music

Prabhu Pammi other Famous Songs

Naa Snehithuda

Nee Adhbutha prema

Needhu Prema

Pasula Pakalo

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro