ప్రార్థన కలిగిన జీవితము | Prardhana Kaligina Jeevitham Song Lyrics

Telugu Lyrics

Prardhana Kaligina Jeevitham Song Lyrics in Telugu

ప్రార్థన కలిగిన జీవితము ఫలియించును పలు తీరులు

ప్రార్థన లేని జీవితము వాడి ఎండిన తీగలు

ప్రార్థనా ప్రార్థనా బలమైన ప్రార్థన (2)  || ప్రార్ధన కలిగిన ||


1. హన్నా చేసిన ప్రార్థన ఆవేదనతో సాధన (2)

సాధించెను ఆ ప్రార్థనలో సమూయేలునీ బాలునిగా (2)

ప్రార్థనా ప్రార్థనా బలమైన ప్రార్థన (2)  || ప్రార్ధన కలిగిన ||


2. పౌలు శీలల ప్రార్థన సంకెళ్లు త్రుంచిన ప్రార్ధన (2)

ఏలీయా ప్రార్థన చేయగా  వర్షమే ఆగి కురిసెను (2)

ప్రార్థనా ప్రార్థనా బలమైన ప్రార్థన (2)  || ప్రార్ధన కలిగిన ||


3. విశ్వాస సహిత ప్రార్ధన – నిస్వార్థమైన రోదన (2)

విశేషమైన ఆదరణ విజయానికి అది సాధన (2)

ప్రార్థనా ప్రార్థనా బలమైన ప్రార్థన (2)  || ప్రార్ధన కలిగిన ||

English Lyrics

Prardhana Kaligina Jeevitham Song Lyrics in English

Prardhana Kaligina Jeevithamu Phaliyinchunu palu theerulu

Prardhana leni Jeevithamu Vaadi Yendina Theegalu

Prardhanaa Prardhanaa Balamaina Prardhana (2) || Prardhana ||


Hannah Chesina Prardhana Aavedhanatho Saadhana (2)

Sadhinchenu Aa Prardhanalo Samuyeluni Baluniga (2)

Prardhanaa Prardhanaa Balamaina Prardhana (2) || Prardhana ||


Paulu Seelala Prardhana Sankellu Thrunchina Prardhana (2)

Yeliya Prardhana Cheyaga Varshame Aagi Kurisenu (2)

Prardhanaa Prardhanaa Balamaina Prardhana (2) || Prardhana ||


Viswasa Sahitha Prardhana – Niswardhamaina Rodhana (2)

Viseshamaina Aadharana Vijayaniki Adhi Saadhana (2)

Prardhanaa Prardhanaa Balamaina Prardhana (2) || Prardhana ||

Song Credits

Lyrics and Producer: S I Samuel

Composer: K Karunakar

Singer: SK Yehoshua

Youtube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

More Prayer Songs

Click here for more Prayer Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro