పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ | Parishudha Parishudha Lyrics | Parishudda Parishudda Song Lyrics

Telugu Lyrics

Parishudda Parishudda Song Lyrics in Telugu

పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ – పరిశుద్ధ ప్రభువా

వరదూతలైనా నిన్ – వర్ణింప గలరా (2)

వరదూతలైనా నిన్ (3) వర్ణింప గలరా    || పరిశుద్ధ ||


1.పరిశుద్ధ జనకుడ – పరమాత్మ రూపుడ (2)

నిరుపమ బలబుద్ధి – నీతి ప్రభావా

నిరుపమ బలబుద్ధి (3) నీతి ప్రభావా   || పరిశుద్ధ ||


2.పరిశుద్ధ తనయుడ – నర రూప ధారుడ (2)

నరులను రక్షించు – కరుణా నముద్రా

నరులను రక్షించు (3) కరుణా నముద్రా  || పరిశుద్ధ ||


3.పరిశుద్ధ మగు నాత్మ – వరము లిడు నాత్మ (2)

పరమానంద ప్రేమ – భక్తుల కిడుమా

పరమానంద ప్రేమ (3) భక్తుల కిడుమా     || పరిశుద్ధ ||


4.జనక కుమారాత్మ – లను నేక దేవ (2)

ఘన మహిమ చెల్లును – దనర నిత్యముగా

ఘన మహిమ చెల్లును (3) దనర నిత్యముగా    || పరిశుద్ధ ||

English Lyrics

Parishudda Parishudda Song Lyrics in English

Parishudda Parishudda – Parishudda  Prabhuvaa

Varadhoothalaina Nin – Varnimpagalaraa (2)

Varadhoothalainaa Nin (3) Varnimpagalaraa    || Parishudda ||


1.Parishudda Janakuda – Paramaathma Roopuda  (2)

Nirupama Balabuddhi – Neethi Prabhavaa

Nirupama Balabuddhi (3) Neethi Prabhavaa    || Parishudda ||


2.Parishudda Thanayuda – Nara Roopa Dharuda (2)

Narulanu Rakshinchu – Karunaa Samuidhraa

Narulanu Rakshinchu (3) Karunaa Samuidhraa      || Parishudda ||


3. Parishudda Magu Naathma – Varamu Lidu Naathma (2)

Paramaanandha Prema – Bhakthula Kidumaa

Paramaanandha Prema (3) – Bhakthula Kidumaa   || Parishudda ||


4.Janaka Kumaaraathma – Lanu Neka Dheva (2)

Ghana Mahima Chellunu – Dhanaraa Nithyamugaa

Ghana Mahima Chellunu (3)- Dhanaraa Nithyamugaa   || Parishudda ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Parishudha Parishudha Lyrics

How to Play on Keyboard

Parishudha Parishudha Song on Keyboard

Track Music

Parishudha Parishudha Track Music

Ringtone Download

Parishudha Parishudha Ringtone Download

MP3 song Download

Parishudha Parishudha MP3 song Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro