నేనెందుకని నీ సొత్తుగా | Nenendukani Nee Sothuga Lyrics

Nenendukani Nee Sothuga Full HD Song || నేనెందుకని || Bro Yesanna || Hosanna Ministries Songs

Telugu Lyrics

Nenendukani Nee Sothuga Lyrics in Telugu

నేనెందుకని నీ సొత్తుగా మారితిని – యేసయ్యా నీ రక్తముచే కడుగబడినందున (2)

నీ అనాది ప్రణాళికలో – హర్షించెను నా హృదయసీమ (2)


1. నీ పరిచర్యను తుదముట్టించుటే – నా నియమమాయెనే

నీ సన్నిధిలో నీ పోందుకోరి – నీ స్నేహితుడనైతినే (2)

అహా నా ధన్యత – ఓహో నాభాగ్యము –

ఏమని వివరింతును – ఏమని వివరింతును (2)    || నేనెందుకని ||


2. నీ శ్రమలలో – పాలొందుటయే – నా దర్శనమాయెనే

నా తనువందున – శ్రమలు సహించి – నీ వారసుడనైతినే (2)

అహా నా ధన్యత – ఓహో నాభాగ్యము –

ఏమని వివరింతును – ఏమని వివరింతును (2)    || నేనెందుకని ||


3. నీలో నేనుండుటే – నాలో నీవుండుటే – నా ఆత్మీయ అనుభవమే

పరిశుద్ధాత్ముని అభిషేకముతో – నే పరిపూర్ణత చేందెద (2)

అహా నా ధన్యత – ఓహో నాభాగ్యము –

ఏమని వివరింతును – ఏమని వివరింతును (2)    || నేనెందుకని ||

English Lyrics

Nenendukani Nee Sothuga Lyrics in English

Nenendukani Nee Sothuga Maaritini – Yesayya Nee Raktahmuche Kadugabadinandhuna (2)

Nee Anaadhi Pranaalikalo – Harshinchenu Naa Hrudayaseema (2)


1. Nee Paricharyanu Thudamuttinchute – Naa Niyamamaayene

Nee Sannidhilo Nee Pondhukori – Nee Snehitudanaithine (2)

Ahaa Naa Dhanyatha – Oho Naa Bhaagyamu –

Emani Vivarinthunu – Emani Vivarinthunu (2)     || Nenendukani ||


2. Nee Sramalaloo – Paalondhutayae – Naa Dharshanamaayene

Naa Thanuvandunu – Sramalu Sahinchi – Nee Vaarasudanaithine (2)

Ahaa Naa Dhanyatha – Oho Naa Bhaagyamu –

Emani Vivarinthunu – Emani Vivarinthunu (2)     || Nenendukani ||


3. Neelo Nenundutae – Naalo Neevundutae – Naa Aathmiya Anubhavame

Parishuddhaathmunii Abhishékamutho – Nee Paripuurnatha Chendhedha (2)

Ahaa Naa Dhanyatha – Oho Naa Bhaagyamu –

Emani Vivarinthunu – Emani Vivarinthunu (2)     || Nenendukani ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyrics and Vocals: Pastor Yesanna Garu

Music: Naveen

How to Play on Keyboard

Nenendukani Nee Sothuga Song on Keyboard

Track Music

Nenendukani Nee Sothuga Track Music

Ringtone Download

Nenendukani Nee Sothuga Ringtone Download

Mp3 Song Download

Nenendukani Nee Sothuga Mp3 Song Download

More Hosanna Ministries Songs

Click Here for more Hosanna Ministries Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro