నీవే నా తోడు సాంగ్ లిరిక్స్ | Neeve Naa Thodu Song Lyrics

Telugu Lyrics

Neeve Naa Thodu Song Lyrics in Telugu

నీవే నా తోడు నీడవై యుంటివి  (2)

భయపడను నేను ఏనాటికి – నిలిచెదను యేసు నీ సాక్షిగా  (2)  ( నీవే నా తోడు )


1.కాలమెదురు తిరిగినా – కారుచీకటి కమ్మినా   (2)

పదివేలమంది పైబడినను – నీవే నా బలము ధైర్యము (2)    ( నీవే నా తోడు )


2.జలములలోబడి నే వెళ్ళినా – అగ్నిలో నే నడచినా   (2)

నీ బాహువే నన్ను రక్షించును – విడువవు నను ఎడబాయవు   (2) ( నీవే నా తోడు )


3.నిందలెన్ని నిలిచినా – అవమానమే క్రుంగదీసినా  (2)

నా తలను పైకెత్తువాడవు నీవే – ఆనందముతో నిన్ను స్తుతియింతును (2) ( నీవే నా తోడు )

Song Credits

Lyrics & Tune: John Kennedy Bethapudi,

Vocals: Shweta Mohan,

Music: KY Ratnam

Media Promotions: [email protected]

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro