నీతో స్నేహం చిరకాల శాశ్వతం | Neetho Sneham Chirakaala Saaswatham Song Lyrics

Telugu Lyrics

Neetho Sneham Chirakaala Saaswatham Song Lyrics in Telugu

నీతో స్నేహం చిరకాల శాశ్వతం – నా క్షేమం నీతో  సదాకాలం పదిలం  (2)

నీవుంటే  నా హృదయం ఓ దేవాలయం – నీ వాక్కులే నాకు ఓ శరణాలయం  (2)


1. వ్యాదులలో శోధనలో – బాధలలో నా వేదనలో  (2)

నీవే నా క్షేమం  నీవే నా దుర్గం – నీవే నా బలము  నా యేసయ్య  (2) (నీవుంటే)


2.ప్రతికులతలో అనుకులతలో -ప్రతి విషయములో ప్రతి అవసరతలో  (2)

నీవే నా ఆధారం నీవే నా ఆశ్రయం – నీవే నా మార్గం  నా యేసయ్యా  (2) (నీవుంటే)


3.అపవాదితో ఆ పోరాటములో – దుష్టునితో ఆ యుద్దములో   (2)

నీవే నా ధెర్యం నీవే నా విజయం -నీవే నా  శిఖరం నా యేసయ్య (2) (నీవుంటే)

English Lyrics

Neetho Sneham Chirakaala Saaswatham Song Lyrics in english

Neetho Sneham Chirakala Saswatham

Naa kshemam neetho sadhakalam padhilam (2)

Neevunte naa hrudhayam oh dhevalayam

Nee vakkule naku oh sharanalayam (2)


1.Vyadhulalo Shodhanalo- Badhalalo naa vedhanalo (2)

Neeve naa kshemam neeve naa dhurgam – neeve naa balamu naa yesayya (2) (Neevunte)


2.Prathikoolathalo anukoolathalo – Prathi vishayamulo prathi avasarathalo (2)

neeve naa aadharam neeve naa aashrayam – neeve naa maargam naa yesayya (2) (Neevunte)


3.Apavadhitho aa poratamulo – dhusthunitho aa yudhamulo

Neeve naa dhairyam neeve naa vijayam – Neeve naa sikharam naa yesayya (2) (Neevunte)

Song Credits:

Lyrics & producer: GV Reddy

Vocals: Lillian Christopher

Tune: David

Music: Daniel John

Editing: Satish

Video Link

NEE THO SNEHAM SONG LYRICS

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro