నజరేయుడా నా యేసయ్యా | Najareyuda Naa Yesayya Lyrics

Telugu Lyrics

Najareyuda Naa Yesayya Lyrics in Telugu

నజరేయుడా నా యేసయ్యా – ఎన్నియుగాలకైనా

ఆరాధ్య దైవం నీవేనని – గళమెత్తి నీకీర్తి నే చాటెద  (2) (నజరేయుడా)


1.ఆకాశ గగనాలను నీ జేనతో కొలిచితివి  (2)

శూన్యములో ఈ భూమిని వ్రేలాడదీసిన నా యేసయ్యా  (2)

నీకే వందనం – నీకే వందనం  (2)   || నజరేయుడా ||


2.ఆగాధ సముద్రాలకు – నీవే ఎల్లలు వేసితివి  (2)

జలములలో బడి నేవెళ్ళినా – నన్నేమి చేయవు నాయేసయ్యా  (2)

నీకే వందనం – నీకే వందనం   (2)   || నజరేయుడా ||


3.సీయోను శిఖరాగ్రము – నీ సింహాసనమాయెనా  (2)

సీయోనులో నిన్ను చూడాలని – ఆశతో ఉన్నాను నాయేసయ్యా  (2)

నీకే వందనం – నీకే వందనం (2)   || నజరేయుడా ||

English Lyrics

Najareyuda Naa Yesayya Lyrics in English

Najareyudaa Naa Yesayya – Enni Yugaalakainaa

Aaraadhya Daivamu Neevenani – Galameththi Nee Keerthi Ne Chaateda  (2)   ||Najareyudaa||


1.Aakaasha Gaganaalanu Nee Jenatho Kolichithivi (2)

Shoonyamulo Ee Bhoomini Vrelaadadeesina Naa Yesayya  (2)

Neeke Vandanam Neeke Vandanam  (2)    ||Najareyudaa||


2.Agaadha Samudraalaku Neeve Ellalu Vesithivi (2)

Jalamulalobadi Ne Vellinaa Nannemi Cheyavu Naa Yesayyaa  (2)

Neeke Vandanam Neeke Vandanam   (2)   ||Najareyudaa||


3.Seeyonu Shikharaagramu Nee Simhaasanamaayenaa (2)

Seeyonulo Ninu Choodaalani Aashatho Unnaanu Naa Yesayyaa  (2)

Neeke Vandanam Neeke Vandanam  (2)    ||Najareyudaa||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Najareyuda Naa Yesayya Song Chords

Chorus:

[Am]Najareyuda Na Yesayya Enni Yugala[G]kaina

[G]Aradhya Daivamu Neevenani

[F]Galamethi [G]Nee Keerthi [E]Ne Chate[Am]da

[Am]Najareyuda Na Yesayya


Verse 1:

[Am]Akasha Gaganala[G]nu

Ne [F]Jenatho [G]Kolachiti[Am]vi

[Am]Shunyamu[F]lo [G]Ee Bhumi[Am]ni

[G]Vrelada Disina [F]Na Yesay[Am]ya

[Am]Neeke Vanda[G]nam Nee[F]ke Vanda[Am]nam

[E]Neeke Vanda[Am]nam [E]Neeke Vanda[Am]nam


Verse 2:

[Am]Aagadha Samudrala[G]ku

Neeve [F]Yellalu [G]Vesithi[Am]vi

[[Am]Jalamula[F]lo Padi [G]Ne Velli[Am]na

[G]Nanemi Cheyavu [F]Na Yesay[Am]ya

How to Play on Keyboard

Najareyuda Naa Yesayya Song on Keyboard

Track Music

Najareyuda Naa Yesayya Track Music

Ringtone Download

Najareyuda Naa Yesayya Ringtone Download

MP3 song Download

Najareyuda Naa Yesayya MP3 song Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro