నడిపించు నా నావా | Nadipinchu Naa Naava Song

నడిపించు నా నావా | Nadipinchu Naa Naava Song || Andhra Kraistava Keerthanalu

Telugu Lyrics

Nadipinchu Na Nava Lyrics in Telugu

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా

నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరియింప    || నడిపించు ||


1. నా జీవిత తీరమున నా అపజయ భారమున

నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు

నా యాత్మ విరబూయ నా దీక్ష ఫలియింప

నా నావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము      || నడిపించు ||


2. రాత్రంతయు శ్రమపడినా రాలేదు ప్రభు జయము

రహదారులు వెదకిననూ రాదాయెను ప్రతిఫలము

రక్షించు నీ సిలువ రమణీయ లోతులలో

రతణాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవ      || నడిపించు ||


3. ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి

అహమును ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభు నీ కలిమి

ఆశ నిరాశాయే ఆవేదనెదురాయే

ఆధ్యాత్మిక లేమిగని అల్లాడే నావలలు           || నడిపించు ||


4. లోతైన జలములలో లోతున వినబడు స్వరమా

లోబడుటను నేర్పించి లోపంబులు సవరించి

లోనున్న ఈవులలో లోతైన నా బ్రతుకు

లోపించని అర్పనగా లోకేష చేయుమయా      || నడిపించు ||


5. ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై ప్రభు ప్రేమలో పాదుకొని

ప్రకటింతును లోకములో పరిశుద్ధుని ప్రేమ కథ

పరమాత్మ ప్రోక్షణతో పరిపూర్ణ సమర్పణతో

ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు పానార్పణము చేతు     || నడిపించు ||

English Lyrics

Nadipinchu Na Nava Lyrics in English

Nadipinchu Naa Naavaa – Nadi Sandhramuna Dhevaa

Nava Jeevana Maargamuna Naa Janma Thariyimpa..   || Nadipinchu ||


1. Naa Jeevitha Theeramuna.. – Naa Apajaya Maargamuna..

Naligina Naa Hrudhayamunu – Nadipinchumu Lothunaku..

Naa Yaathma Virabooya.. – Naa Dheeksha Phaliyimpa..

Naa Naavalo Kaalidumu.. – Naa Seva Chekonumu..  || Nadipinchu ||


2. Raathranthayu Sramapadinaa.. – Raledhu Prabhu… Jayamu…

Rahadhaarulu Vedhakinanu.. – Radhayenu Prathiphalamu…

Rakshinchu Nee Siluva.. – Ramaneeya Lothulalo…

Rathanaalanu Vedhukutalo.. – Raajillu Naa Padava..  || Nadipinchu ||


3. Aathmaarpana Cheyakaye.. – Aasinchithi Nee Chelimi…

Ahamunu Preminchuchune… – Arasithi Prabhu Nee Kalimi…

Aasaa Nirasaaye… – Aavedhanedhuraaye…

Aadhyathmika Lemigani.. – Allaade Naa Valalu..  || Nadipinchu ||


4. Lothaina Jalamulalo – Lothuna Vinabadu Swaramaa..

Lobadutanu Nerpinchi  – Lopambulu Savarinchi…

Lonunna Eevulalo.. – Lothaina Naa Brathuku…

Lopinchani Arpanagaa – Lokesa Cheyumayaa…   || Nadipinchu ||


5. Prabhu Yesuni Sishyudanai.. – Prabhu Premalo Paadhukoni…

Prakatinthunu Lokamulo.. – Parishuddhuni Prema Katha..

Paramaathma Prokshanatho.. – Paripoorna Samarpanatho..

Praanambhunu Prabhu Koraku.. – Paanaarpanamu Chethu…   || Nadipinchu ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Nadipinchu Na Nava Song Chords

E                                             B                      E

Nadipinchu Naa Naava – Nadi Sandhramuna Deva

     C#m                      A                 B                    E

Nava Jeevana Margamuna – Naa Janma Thariyimpa      


Verse 1 :

E                             C#m              B                    A

Naa Jeevitha Theeramuna – Naa Apajaya Bharamuna

    B                 A           E          C#m               B       E

Naligina Naa Hrudayamunu – Nadipinchumu Lothunaku

E                                              B               E

Naa Aathma Virabhuya – Naa Deeksha Phaliyimpa

    C#m                       A         B                    E

Naa Naavalo Kaalidumu – Naa Seva Jekonumu    


Verse 2:

E                             C#m              B                         A

Rathranthayu Shramapadina – Raaledu Prabhu Jayamu

    B                 A           E          C#m   B            E

Rahadarulu Vedhakinanu – Radayenu Pratiphalamu

E                                              B               E

Rakshinchu Nee Siluva – Ramaneeya Lothulalo

    C#m                       A         B                    E

Ratanalanu Vedhukutalo – Rajillu Naa Padava     


Verse 3:

E                             C#m              B                    A

Aathmarpana Cheyakaye – Aashinchiti Nee Chelimi

    B                 A           E          C#m          B            E

Ahamunu Preminchuchune – Arasithi  Prabhu Neekalimi

E                                   B               E

Aasha Nirashaye – Aavedha  Nedhuraye

    C#m                       A         B                   E

Aadhyathmika Lemigani – Allade Naa Valalu     


Verse 4:

E                             C#m                   B                        A

Prabhu Maargamu Vidachithini – Prardhinchuta Maanithini

            B                 A           E          C#m              B          E

Prabhu Vaakyamu Vadhalithini – Paramardhamu Marachithini

E                                              B                  E

Prapancha Natanalalo – Praveenyamunu Pondhi

    C#m                       A         B                    E

Phala Heenudanai Ipudu – Paatinthu Nee Maata       


Verse 5: 

E                             C#m                   B                        A

Prabhu Yesu Shishyudanai – Prabhu Premalo Paadhukoni

     B                A         E          C#m              B       E

Prakatinchunu Lokamulo – Parishudhuni Premakatha

E                                                  B                         E

Paramaathma Prokshanalo – Paripoorna Samarpanatho

    C#m                       A             B                    E

Praanambunu Prabhukoraku – Paanarpanamu Jethu     

How to Play on Keyboard

Nadipinchu Na Nava Song on Keyboard

Track Music

Nadipinchu Na Nava Track Music

Ringtone Download

Nadipinchu Na Nava Ringtone Download

MP3 song Download

Nadipinchu Na Nava MP3 song Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro