నా నీతి నీవే నా ఖ్యాతి నీవే | Naa Neethi Neeve

నా నీతి నీవే నా ఖ్యాతి నీవే | Naa Neethi Neeve || Telugu Christian Hope Song

Telugu Lyrics

Naa Neethi Neeve Lyrics in Telugu

నా నీతి నీవే నా ఖ్యాతి నీవే – నా దైవమా యేసయ్యా

నా క్రియలు కాదు నీ కృపయే దేవా – నా ప్రాణమా యేసయ్యా

నదులంత తైలం విస్తార బలులు – నీకిచ్చినా చాలవయ్యా

నీ జీవితాన్నే నాకిచ్చినావు – నీకే నా జీవమయ్యా

హల్లెలూయా ఆమెన్ హల్లెలూయా (4)       || నా నీతి ||


1. నా దీన స్థితిని గమనించి నీవు – దాసునిగా వచ్చావుగా

నా దోష శిక్ష భరియించి నీవు – నను నీలో దాచావుగా

ఏమంత ప్రేమ నా మీద నీకు – నీ ప్రాణమిచ్చావుగా

నీ రక్తమిచ్చి కొన్నావు నన్ను – యజమానుడవు నీవేగా   || హల్లెలూయా ||


2. నా ప్రియులే నన్ను వెలివేసినప్పుడు – నీవు చేరదీసావుగా

నా ప్రక్క నిలిచి నను ధైర్యపరచి – కన్నీరు తుడిచావుగా

నేనున్న నీకు భయమేలనంటూ – ఓదార్పునిచ్చావుగా

చాలయ్య దేవ నీ కృపయే నాకు – బ్రతుకంతయు పండుగా      || హల్లెలూయా ||


3. ఆ ఊబిలోనా నే చిక్కినప్పుడు – నీవు నన్ను చూసావుగా

నీ చేయి చాపి నను పైకి లేపి – నీ వాక్కునిచ్చావుగా

నా సంకటములు నా ఋణపు గిరులు – అన్నిటిని తీర్చావుగా

నీలోన నాకు నవ జీవమిచ్చి – నీ సాక్షిగా నిలిపావుగా      || హల్లెలూయా ||

English Lyrics

Naa Neethi Neeve Lyrics in English

Naa Neethi Neeve Naa Khyathi Neeve – Naa Dhaivamaa Yesayya

Naa Kriyalu Kaadhu Nee Krupaye Dhevaa – Naa Praanamaa Yesayya

Nadhulantha Thailam Visthaara Balulu – Neekichina Chaalavayyaa

Nee Jeevitaanne Naakichinaavu – Neekae Naa Jeevamayyaa

Halleluyaa Aamen Halleluyaa (4)      || Naa Neethi ||


1. Naa Dheena Sthithini Gamaninchi Neevu – Dhaasunigaa Vachchaavugaa

Naa Dhosha Siksha Bhariyinchi Neevu – Nanu Neelo Dhaachaavugaa

Emantha Prema Naa Meedha Neeku – Nee Praanamichchaavugaa

Nee Rakthamichchi Konnaavu Nanu – Yajamaanudavu Neevegaa    || Halleluyaa ||


2. Naa Priyule Nannu Velivesinappudu – Neevu Cheradheesaavugaa

Naa Prakka Nilichi Nanu Dhairya Parachi – Kanneeru Thudichaavugaa

Nenu Unna Neeku Bhayamelanatu – Odhaarpunichchaavugaa

Chaaliyya Dheva Nee Krupaye Naaku – Brathukanthayu Pandugaa    || Halleluyaa ||


3.Aa Oobilona Ne Chikkinaappudu – Neevu Nannu Choosaavugaa

Nee Cheyi Chaapi Nanu Paiki Lepi – Nee Vaakkunichchaavugaa

Naa Sankatamulu Naa Runapu Girulu – Annitini Theerchaavugaa

Neelona Naaku Nava Jeevamichchi – Nee Saakshigaa Nilipaavugaa    || Halleluyaa ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyrics, Tune, Vocals: Brother Anil Kumar Garu

Chords

Naa Neethi Neeve Song Chords

Chorus

Am                                    F         G       C

Naa Neethi Neeve, Naa Khyathi Neeve – Naa Daivama Yesayya

Am                                   Dm        G       C

Naa Kriyalu Kadu, Nee Krupaye Deva – Naa Pranama Yesayya

Am               Em               Am                C

Nadulanta Tailam Vistara Balulu – Neekichina Chalavayya

Am                 Em         F              G    C

Nee Jeevitanne Naakichinavu – Neeke Naa Jeevamayya

Am             F           G              Am      

Halelujah Amen Halelujah – Halelujah Amen Halelujah (2)   ||Naa||

Verse 1

Am                             E       F         G      C

Naa Dheena Sthitini Gamanimchi Neevu – Daasuniga Vachavuga

Am                             E       Dm         G       C

Naa Dhosha Shiksha Bhariyimchi Neevu – Nanu Neelo Dhachavuga

Am           E                 C               D  G

Emanta Prema Naa Meeda Neeku – Nee Pranamichavuga

Am              Em              F                 G    E

Nee Rakthamichi Konnavu Nannu – Yajamanudavu Neevega   ||Hale||

Track Music

Naa Neethi Neeve Track Music

Ringtone Download

Naa Neethi Neeve Ringtone Download

Mp3 song Download

Naa Neethi Neeve Mp3 song Download

More Hope Songs

Click Here for more Telugu Christian Hope Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro