నా సర్వము నీవేనయ్యా | Na Sarwamu Nevenaya Song Lyrics

Telugu Lyrics

Na Sarwamu Nevenaya Song Lyrics in Telugu

నీవేనయ్యా నీవేనయ్యా నా సర్వము నీవేనయ్యా

నీకేనయ్యా నీకేనయ్యా  నా సర్వము  నీకేనయ్యా

నీదేనయ్యా నీదేనయ్యా నా సర్వము నీదేనయ్యా

నీతోనయ్యా నీతోనయ్యా నే నడిచెద నీతోనయ్యా

యేసయ్యా…. ఆ…  – యేసయ్యా…. ఆ… (2)


1. నీ వాక్యమే నా మాటగా  – నీ ఆత్మ నను నడుపగా

ఫలియించెద నీ సాక్షిగా – జీవించెద నీ మాదిరిగా

న్యాయముగా నడుచుకొనుచు – కనికరమును ప్రేమించుచు (2)

యేసయ్యా…. ఆ…  – యేసయ్యా…. ఆ… (2)


2.నీ కృపలో నే ఉండగా – నా అండగా నీవు నిలువగా

నీకై నే పరితపించగా  – కన్నీటిని తుడిచావుగా

నీ సాక్షిగా బ్రతికెదనయ్యా  – నా జీవితం అంకితమయ్యా (2)

యేసయ్యా…. ఆ…  – యేసయ్యా…. ఆ… (2)


నీవేనయ్యా నా ప్రాణము – నీవేనయ్యా నా స్నేహము

నీవేనయ్యా నా సర్వము  – నీకేనయ్యా నా జీవితము (2)

యేసయ్యా…. ఆ…  – యేసయ్యా…. ఆ… (2)

English Lyrics

Na Sarwamu Nevenaya Song Lyrics in English

Nevvenayya Neevenayya Na Sarwamu Neevenayya

Neekenayya Neekenayya Na Sarwamu Neekenayya

Needhenayya Needhenayya Na Sarwamu Needhenayya

Neethonayya Neethonayya Ne Nadichedha Neethonayyaaa

Yessayyaa……Aa..  – Yessayyaa..…Aa.. (2)


1.) Nee Vakyame Na Mataga – Nee Athma Nanu Nadupaga

Phaliyinchedha Nee Sakshiga – Jeevinchedha Nee Madhiriga

Nyayamu Ga Naduchukonuchu – Kanikaramunu Preminchuchu  (2)

Yessayyaa……Aa..  – Yessayyaa..…Aa.. (2)


2.) Nee Krupalo Ne Undaga – Na Andaga Nivu Niluvaga

Neekai Ne Parithapinchaga – Kaneetini Thudichavu Ga

Nee Sakshiga Brathikedhanaya – Naa Jeevitham Ankithamayya.. (2)

Yessayyaa……Aa..  – Yessayyaa..…Aa.. (2)


Neevenayya   Na Pranamu –  Neevenayya – Na Snehamu

Neevenayya – Na Sarwamu – Neekenaya- Na Jeevithamu (2)

Yessayyaa……Aa..  – Yessayyaa..…Aa.. (2)

Song Credits

Music arranged and produced by Joel Sastry

Mixed and mastered by Deepak Cherian (Qompose Productions).

Recording engineers – Joel Sastry, and Deepak Cherian.

Producer & Director – David Parla

Dop – GV Prasanth Reddy

Art Director and Titling – Joe Davuluri

Production Control – Rohit Paul Neela, Joe Davuluri, Sujeeth Bathula.

Video Featuring:

Vocals: Ps Sammy Thangiah, Rev Paul Emmanuel

Lead Guitar: Joel Sastry

Acoustic Guitar: Yedidi Johanan

Bass Guitar: Rohit Neela

Drums: Samuel J Benaiah

Keys: Ronald Ross

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Na Sarwamu Nevenaya Song Lyrics

David Parla Testimony

Please Click the link for the Testimony

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro