నా ప్రాణమా నా అంతరంగమా | Na Pranama Naa Antharangam

నా ప్రాణమా నా అంతరంగమా | Na Pranama Naa Antharangama || Telugu Christian Praise Song

Telugu Lyrics

Na Pranama Naa Antharangam Lyrics in Telugu

నా ప్రాణమా నా అంతరంగమా – నాలో వున్న నా సమస్తమా (2)

యెహోవా చేసిన ఉపకారములలో – దేనిని మరువక కొనియాడుమా (2)

ఆ.. ఆ… ఆ.. ఆ… ఆ.. ఆ…


1. నీ దోషములన్నిటిని క్షమియించువాడు – నీ పాపములన్ని పార ద్రోలువాడు (2)

పరమ వైద్యుడు ప్రభు యేసుడు – పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుమా (2)

|| నా ప్రాణమా ||


2. సమాధిలోనుండి నీ ప్రాణమును – విమోచించుచున్నాడు శ్రీయేసుడు (2)

కరుణా కటాక్షములను నీకు కిరీటముగా – ధరియింపజేయును ప్రభు యేసుడు (2)

|| నా ప్రాణమా ||


3. మేలుతో నా హృదయం తృప్తిపరచినావు – కృపలతో నన్ను దీవించినావు (2)

మనసార నిన్ను స్తుతియింతును – బ్రతుకంత నీసేవ నే చేతును (2)

|| నా ప్రాణమా ||

English Lyrics

Na Pranama Naa Antharangam Lyrics in English

Na Pranama Naa Antharangamaa – Naalo Unna Naa Samasthamaa (2)

Yehova Chesina Upakaaramulalo – Dhenini Maruvaka Koniyaadumaa (2)

Aa.. Aa… Aa.. Aa… Aa.. Aa…


1. Nee Dhoshamulanitini Kshamiyinchuvaadu –

Nee Paapamulanni Paara Dhroluvaadu (2)

Parama Vaidyudu Prabhu Yesudu – Parishuddha Naamamunu Sannuthinchumaa (2)

|| Naa Pranamaa ||


2. Samaadhilonundi Nee Praanamunu – Vimochinchuchunnaadu Shree Yesudu (2)

Karunaa Kataakshamulanu Neeku Kireetamugaa –

Dhariyimpajeyunu Prabhu Yesudu (2)

|| Naa Pranamaa ||


3. Melutho Naa Hrudayam Thrupthiparachinaavu –

Krupalatho Nannu Dheevinchinaavu (2)

Manasara Ninnu Stuthiyinthunu – Brathukantha Nee Seva Ne Chethunu (2)

|| Naa Pranamaa ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Na Pranama Naa Antharangama Song Chords

Am                                 G

నా ప్రాణమా నా అంతరంగమా

F                   Am

నాలో వున్న నా సమస్తమా (2)

Am                  C                    G                  F              Am

యెహోవ చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువక కొనియాడుమా (2)

Am                  C                    G                  F              Am

ఆ..                   ఆ…                ఆ..               ఆ… ఆ.. ఆ…

Am                                          C


1. నీ దోషములన్నిటిని క్షమియించువాడు

G                     F            Am

నీ పాపములన్ని పార ద్రోలువాడు (2)

Am                  Dm           G

పరమ వైద్యుడు ప్రభు యేసుడు

F                                           Am

పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుమా (2)     || నా ప్రాణమా ||

Track Music

Na Pranama Naa Antharangama Track Music

More Praise Songs

Click Here for more Telugu Christian Praise Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro