లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను | Lokamanthata Velugu

లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను | Lokamanthata Velugu || Christmas Songs Telugu

Telugu Lyrics

Lokamanthata Velugu Song Lyrics in Telugu

లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను – యేసు జన్మించినపుడు

లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను

ఆకాశమునందు గొప్ప నక్షత్రంబు బుట్టెనపుడు

లోకజ్ఞానులు గొల్లలు వెళ్లి (2)

లోక రక్షకుడేసుకు మ్రొక్కిరి       || లోకమంతట ||


1. నేను వెలుగై చీకటిలో వెలుగుచున్నాను

చీకటి దాని గ్రహింప లేదు

నేను వెలుగై చీకటిలో వెలుగుచున్నాను

నేను లోకమునకు వెలుగై యున్నాను నను వెంబడించు

వాడు చీకటిలో నడువక (2)

జీవపువెలుగై యుండుడనె యేసు          || లోకమంతట ||


2. ఆ పట్టణములో వెలుగుటకు సూర్యుడైనను

చంద్రుడైన నక్కరలేదు

ఆ పట్టణములో వెలుగుటకు సూర్యుడైనను

ఆ పట్టణములో దేవుని మహిమయే ప్రకాశించుచున్నది యెపుడు

ఆ పట్టణమునకు దేవుని గొఱ్ఱె (2)

పిల్లయే దీపమై వెలుగుచుండు        || లోకమంతట ||


3. విూరు లోకమునకు వెలుగై యున్నారు గనుక

విూరు వెలుగు సంబంధులు

విూరు లోకమునకు వెలుగై యున్నారు గనుక

విూరు కొండపైన కట్టబడిన పట్టణంబువలెనే

మరుగై యుండక నరులందరికి (2)

వెలుగై యుందురనె యేసుండు       || లోకమంతట ||


4. చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును – చూచిరి ధన్యులై

చీకటిలో నడుచుజనులు గొప్ప వెలుగును

లోక మందు మరణచ్ఛాయగల దేశనివాసుల విూద

ప్రకాశించెను గొప్ప వెలుగు (2)

ప్రభువు యేసుకు జై అని పాడరే       || లోకమంతట ||

English Lyrics

Lokamanthata Velugu Song Lyrics in English

Lokamanthata Velugu Prakaashinchenu – Yesu Janminchinapudu

Lokamanthata Velugu Prakaashinchenu

Aakaashamunandhu Goppa Nakshathrambu Buttenapudu

Loka Gnaanulu Gollalu Velli (2)

Loka Rakshakudesuku Mrokkiri      || Lokamanthata ||


1. Nenu Velugai Cheekatilo Veluguchunnaanu

Cheekati Dhaani Grahimpa Ledhu

Nenu Velugai Cheekatilo Veluguchunnaanu

Nenu lokamunaku Velugai Yunnaanu Nanu Vembadinchu

Vaadu Cheekatilo Naduvaka (2)

Jeevapu Velugai Yundudane Yesu      || Lokamanthata ||


2. Aa Pattanamulo Velugutaku Sooryudainanu

Chandrudaina Nakkaraledu

Aa Pattanamulo Velugutaku Sooryudainanu

Aa Pattanamulo Dhevuni Mahimaye Prakaashinchuchunnadhi Yepudu

Aa Pattanamunaku Dhevuni Gorre (2)

Pillaye Dheepamai Veluguchundu      || Lokamanthata ||


3. Meeru Lokamunaku Velugai Yunnaaru Ganuka

Meeru Velugu Sambandhulu

Meeru Lokamunaku Velugai Yunnaaru Ganuka

Meeru Kondapaina Kattabadina Pattanambu Valene

Marugai Yundaka Narulandhariki – (2)

Velugai Yundhurane Yesundu      || Lokamanthata ||


4. Cheekatilo Naduchu Janulu Goppa Velugunu – Choochiri Dhanyulai

Cheekatilo Naduchu Janulu Goppa Velugunu

Lokamanadhu Maranachchaaya Gala Dhesha Nivaasula Meedha

Prakaashinchenu Goppa Velugu (2)

Prabhuvu Yesuku Jai ani Paadare      || Lokamanthata ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyrics: R Devadas Garu

Vocals: K Lidiya

Videography: Kennedy Kolli

Music, Mixing & Mastering: K Samuel Mories

How To play on Keyboard

Lokamanthata Velugu Song on Keyboard

More Christmas Songs

Click Here for More Telugu Christmas Songs Telugu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro