కృపామయుడా నీలోనా | Krupamayuda Song Lyrics

కృపామయుడా నీలోనా | Krupamayuda Song Lyrics || Bro Yesanna || Hosanna Ministries Songs

Telugu Lyrics

Krupamayuda Song Lyrics in Telugu

కృపామయుడా నీలోనా (2)

నివసింపజేసినందునా..

ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం నీలో నివసింపజేసినందునా..

ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం – కృపామయుడా ఆ.. ఆ…


1. ఏ అపాయము నా గుడారము సమీపించనియ్యక (2)

నా మార్గములన్నిటిలో – నీవే నా  ఆశ్రయమైనందున (2)   || కృపామయుడా ||


2. చీకటి నుండి వెలుగులోనికి – నన్ను పిలచిన తేజోమయా (2)

రాజవంశములో యాజకత్వము చేసెదను (2)   || కృపామయుడా ||


3. నీలో నిలచి ఆత్మఫలములు – ఫలించుట కొరకు (2)

నాపైనా నిండుగా ఆత్మ వర్షము కుమ్మరించు (2)   || కృపామయుడా ||


4. ఏ యోగ్యత లేని నాకు – జీవకిరీట మిచ్చుటకై  (2)

నీ కృప నను వీడక శాశ్వత కృపగా మారెను (2)   || కృపామయుడా ||

English Lyrics

Krupamayuda Song Lyrics in English

Krupaamayuda Neelonaa (2)

Nivasimpa Jesinandhuna..

Idhigo Naa Sthutula Simhasanam – Neelona Nivasimpa Jesinandhuna..

Idhigo Naa Sthutula Simhasanam – Krupaamayuda Aa.. Aa…


1. Ye Apaayamu Naa Gudaaramu Sameepinchaniyyaka (2)

Naa Margamulanitilo – Neeve Naa Aasrayamainandhuna (2)   || Krupaamayuda ||


2. Cheekati Nundi Veluguloniki – Nannu Pilachina Thejomayaa (2)

Rajavamshamulo Yaajakathvamu Chesedhanu (2)    || Krupaamayuda ||


3. Neelo Nilachi Aathmaphalamlu – Phalinchuta Koraku (2)

Naapainaa Nindugaa Aathma Varshamu Kummarinchu (2)   || Krupaamayuda ||


4. Ye Yogyatha Leni Naaku – Jeevakireeta Michchutakai (2)

Nee Krupa Nanu Veedaka Saaswatha Krupagaa Maarenu (2)    || Krupaamayuda ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Vocals: Pastor Yesanna Garu

Chords

Krupamayuda Song Chords

Em             C  Em

కృపామయుడా – నీలోనా (2)

  C     Am Em    C          D   Em

నివసింప జేసినందుకు – ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం

  C           D  Em

ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం   || కృపామయుడా || 


Em        D          C        Em

ఏ అపాయము నా గుడారము – సమీపించ నీయక

Em              C  D    B    Em

నా మార్గములన్నింటిలో – నీవే ఆశ్రయ మైనందున   || కృపామయుడా ||

Repeat The Same Chords for Other Verses.

Ringtone Download

Krupamayuda Ringtone Download

Mp3 Song Download

Krupamayuda Mp3 Song Download

More Hosanna Ministries Songs

Click Here for more Hosanna Ministries Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro