కృపలను తలంచుచు | Krupalanu Thalanchuchu Song Lyrics

Telugu Lyrics

Krupalanu Thalanchuchu Song Lyrics in Telugu

కృపలను తలంచుచు… కృపలను తలంచుచు

ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని… కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2)


1.కన్నీటి లోయలలో… నే కృంగిన వేళలలో  (2)

నింగిని చీల్చి…వర్షము పంపి నింపెను నా హృదయం – యేసు… నింపెను నా హృదయం (2)

|| కృపలను ||


2.రూపింపబడుచున్న ఏ ఆయుధముండినను  (2)

నాకు విరోధమై వర్ధిల్లదు యని చెప్పిన మాట సత్యం – యేసు… చెప్పిన మాట సత్యం (2) || కృపలను ||


3.సర్వోన్నతుడైన… నా దేవుని తో చేరి  (2)

సతతము తన కృప వెల్లడిచేయ –

శుద్దులతో నిలిపెను, ఇహలో… శుద్దులతో నిలిపెను  (2)   || కృపలను ||


4.హల్లెలూయా ఆమెన్… ఆ ఆ నాకెంతో ఆనందమే  (2)

సీయోను నివాసం…  నాకెంతో ఆనందం –

ఆనందమానందమే ఆమెన్… ఆనందమానందమే  (2)   || కృపలను ||

English Lyrics

Krupalanu Thalanchuchu Song Lyrics in English

Krupalanu Thalanchuchu.. – Krupalanu Thalanchuchu.

Aayuskhalamanthaa Prabhuni.. – Kruthagnathatho Sthuthinthun  (2)


1.Kanneti Loyalalo…- Ne Krungina Velalalo  (2)

Ningini Cheelchi..Varshamu Pampi Nimpenu Naa Hrudhayam – Yesu Naa Hrudhayam (2) 

|| Krupalanu||


2.Roopimpabaduchunna Ye Aayudhamundinanu (2)

Naku Virodhamai. Vardhilladhu yani Cheppina Mata Sathyam – Yesu.. Cheppina Mata Sathyam (2)

|| Krupalanu||


3.Sarvonnathudaina. Naa Dhevunitho Cheri (2)

Sathathamu Thana Krupa Velladicheya –

Suddhulath Nilipenu Ihalo.. Suddhulath Nilipenu (2)  || Krupalanu||


4.Halleluya Amen.. Aa.Aa.. Nakentho Anandhame (2)

Seeyon Nivasam..Nakentho Aanandham –

Anandhamaanandhame Aamen – Anandhamaanandhame (2)  || Krupalanu||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Krupalanu Thalanchuchu Song Chords

Em D

కృపలను తలంచుచూ (2)

Em   C      G          D           Em

ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని – కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2)  


Em    D

కన్నీటి లోయలలో – నే కృంగిన వేళలో (2) 

Em            D

నింగిని చీల్చి – వర్షము పంపి

G       C       D            G       C       Em

నింపెను నా హృదయం యేసు – నింపెను నా హృదయం (2) ||కృపలను||


Em     D

రూపింపబడుచున్న – ఏ ఆయుధముండినను (2) 

Em        D

నాకు విరోధమై – వర్ధిల్లదుయని

G      C      D           G      C      Em

చెప్పిన మాట సత్యం ప్రభు – చెప్పిన మాట సత్యం (2)      ||కృపలను||


Em     D

హల్లెలూయ ఆమేన్ – ఆ.. ఆ.. నాకెంతొ ఆనందమే (2) 

Em   D

సీయోన్ నివాసం – నాకెంతొ ఆనందం

G     C      D          G      C      Em

ఆనందమానందమే ఆమేన్ – ఆనందమానందమే (2)         ||కృపలను||

Strumming: D D U  D U D U

How to Play on Keyboard

Krupalanu Thalanchuchu Song on Keyboard

Track Music

Krupalanu Thalanchuchu Track Music

Ringtone Download

Krupalanu Thalanchuchu Ringtone Download

MP3 song Download

Krupalanu Thalanchuchu MP3 song Download

More Hosanna Songs

Click here for more hosanna ministries songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro