కాచి కాపాడినావు నన్ను రక్షించినావు | Kachi Kapadinavu Christian Song Lyrics

కాచి కాపాడినావు నన్ను రక్షించినావు | Kachi Kapadinavu Christian Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Kachi Kapadinavu Song Lyrics in Telugu

కాచి కాపాడినావు – నన్ను రక్షించినావు (2)

గడచిన కాలమంతా – నన్ను దీవించినావు (2)   || కాచి కాపాడినావు ||


1. ఇశ్రాయేలీయుల జనాంగమును – ప్రేమతో నీవు పిలిచినావు (2)

నలబై ఏళ్ళ ప్రయాణములో – కొరత లేక నడిపించినావు (2)

నీవే నాతోడుగా… అండగా నిలువగా … (2)

గడచిన కాలమంతా – నన్ను రక్షించినావు

గడచిన కాలమంతా – మమ్ము దీవించినావు   || కాచి కాపాడినావు ||


2. అబ్రాహామును ఆశీర్వదించి – గర్బఫలము ఇచ్చినావు (2)

ఆస్తి ఐశ్వర్యం సర్వసంపదలిచ్చి – శారా కోరిక తీర్చినావు (2)

నీవే నాతోడుగా…. అండగా నిలువగా …. (2)

గడచిన కాలమంతా – నన్ను రక్షించినావు

గడచిన కాలమంతా – మమ్ము దీవించినావు   || కాచి కాపాడినావు ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

More Worship Songs

Click Here for more Telugu Christian Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro