జ్యోతిర్మయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా | Jyothirmayuda Song Lyrics | Jyothirmayuda

Telugu Lyrics

Jyothirmayuda Song Lyrics in Telugu

జ్యోతిర్మయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా – స్తుతి మహిమలు నీకే (2)

నా ఆత్మలో అనుక్షణం

 నా అతిశయము నీవే – నా ఆనందము నీవే – నా ఆరాధనా నీవే    (2)  ||  జ్యోతిర్మయుడా ||


1.నా పరలోకపు తండ్రి – వ్యవసాయకుడా  (2)

నీ తోటలోని ద్రాక్షావల్లితో – నను అంటు కట్టి స్థిరపరచావా   (2)     ||  జ్యోతిర్మయుడా ||


2.నా పరలోకపు తండ్రి – నా మంచి కుమ్మరి   (2)

నీకిష్టమైన పాత్రను చేయ – నను విసిరేయక సారెపై ఉంచావా   (2)      ||  జ్యోతిర్మయుడా ||


3.నా తండ్రి కుమారా – పరిశుద్దాత్ముడా   (2)

త్రియేక దేవా ఆదిసంభూతుడా – నిను నేనేమని ఆరాధించెద  (2)     ||  జ్యోతిర్మయుడా ||

English Lyrics

Jyothirmayuda Song Lyrics in English

Jyothirmayuda Naa Praana Priyudaa – Sthuthi Mahimalu Neeke (2)

Naa Aathmalo Anukshanam

Naa Athishayamu Neeve – Naa Aanandamu Neeve – Naa Aaraadhanaa Neeve  (2) || Jyothirmayuda  ||


1.Naa Paralokapu Thandri – Vyavasaayakudaa (2)

Nee Thotaloni Draakshaavallitho – Nanu Antu Katti Sthiraparachaavaa (2)      || Jyothirmayuda  ||


2.Naa Paralokapu Thandri – Naa Manchi Kummari (2)

Neekishtamaina Paathranu Cheya – Nanu Visireyaka Saarepai Unchaavaa (2)    || Jyothirmayuda  ||


3.Naa Thandri Kumaara – Parishudhdhaathmudaa (2)

Thriyeka Devaa Aadisambhoothudaa – Ninu Nenemani Aaraadhincheda (2)    || Jyothirmayuda  ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Jyothirmayuda Song Lyrics

How to Play on Keyboard

Jyothirmayuda Song on Keyboard

Track Music

Jyothirmayuda Track Music

Ringtone Download

Jyothirmayuda Ringtone Download

MP3 song Download

Jyothirmayuda MP3 song Download

More Hosanna Ministries Songs

Click Here For More Hosanna Ministries songs lyrics

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro