జీవనదిని నా హృదయములో | Jeevanadini Naa Hrudayamulo Lyrics

జీవ నదిని నా హృదయములో – JEEVANADINI NAA HRUDAYAMULO Lyrics | Andhra Kraisthava Keerthanalu

Telugu Lyrics

Jeevanadini Naa Hrudayamulo Telugu Lyrics

జీవనదినినాహృదయములో – ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2)

1.శరీర క్రియలన్నియు – నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2)   || జీవ నదిని ||

2.బలహీన సమయములో – నీ బలము ప్రసాదించుము (2)  || జీవ నదిని ||

3.ఎండిన ఎముకలన్నియు – తిరిగి జీవింప చేయుమయ్యా (2)  ||| జీవ నదిని ||

4.ఆత్మీయ వరములతో – నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2) || జీవ నదిని ||

English Lyrics

Jeevanadini Naa Hrudayamulo Lyrics in English

Jeevanadini Naa Hrudayamulo – Pravahimpa Cheyumayyaa (2)

1.Shareera Kriyalanniyu – Naalo Nashiyimpa Cheyumayyaa (2)

|| Jeeva ||

2.Balaheena Samayamulo – Nee Balamu Prasaadinchumu (2)  

|| Jeeva ||

3.Endina Emukalanniyu – Thirigi Jeevimpa Cheyumayyaa (2)

| || Jeeva ||

4. Aathmeeya Varamulatho – Nannu Abhishekam Cheyumayyaa (2)

|| Jeeva ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

jeevanadhini naa hrudayamulo song chords

D     A     D         G    C        D  A    D

జీవనదిని నా హృదయములో – ప్రవహింప చేయుమయా (2)


D             G           C        G       D

శరీర క్రియలన్నియూ – నాలో నశియింప చేయుమయా (2)     ||జీవ నదిని||


D                G      C       G        D

బలహీన సమయములో – నీ బలము ప్రసాదించుము (2)      ||జీవ నదిని||


D                G           C     G        D

ఎండిన ఎముకలన్నియూ – తిరిగి జీవింప చేయుమయా (2)    ||జీవ నదిని||


D              G          C        G       D

ఆత్మీయ వరములతో – నన్ను అభిషేకం చేయుమయా (2)     ||జీవ నదిని||


D             G          C       G      D

హల్లెలూయా ఆమెన్ – ఆమెన్ హల్లెలూయా ఆమెన్ (2)        ||జీవ నదిని||

Strumming: D  U D U D U

How to Play on Keyboard

Jeevanadhini naa hrudayamulo instrumental download

Track Music

Jeevanadhini naa hrudayamulo instrumental Track Music

Ringtone Download

Jeevanadini naa hrudayamulo ringtone

MP3 song Download

Jeevanadini naa hrudayamulo MP3 song

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro