ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా | Entha Manchi Devudavu Yesayya Song Lyrics

ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా | Entha Manchi Devudavu Yesayya Song Lyrics – Ps Jyothi Raju Lyrics

Telugu Lyrics

Entha Manchi Devudavu Yesayya Song Lyrics in Telugu

ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా – ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా

చింతలన్ని తీరేనయ్యా నిను చేరగా – ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా

నా చింతలన్ని తీరేనయ్యా నిను చేరగా – ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా   || ఎంత మంచి ||


1.ఘోరపాపినైన నేనూ.. – దూరంగా పారిపోగా.. (2)

నీ ప్రేమతో నను క్షమియించి.. – నను హత్తుకొన్నావయ్యా.. (2)   || ఎంత మంచి ||


2.నాకున్న వారందరూ… – నను విడచిపోయిననూ… (2)

ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసిననూ.. – నను నీవు విడువలేదయ్యా… (2)   || ఎంత మంచి ||


3.నీవు లేకుండ నేనూ… – ఈ లోకంలో బ్రతుకలేనయ్యా… (2)

నీతో కూడా ఈ లోకం నుండీ ..- పరలోకం చేరెదనేసయ్యా..  (2)  || ఎంత మంచి ||

English Lyrics

Entha Manchi Devudavu Yesayya Song Lyrics in English

Entha Manchi Dhevudavayyaa – Entha Manchi Dhevudavesayyaa…

Chinthalanni Theerenayyaa Ninnu Cheraga – Entha Manchi Dhevudavesayyaa…

Naa Chinthalanni Theerenayyaa Ninnu Cheraga – Entha Manchi Dhevudavesayyaa…

|| Entha Manchi ||


1.Ghorapaapinaina Nenu.. – Dhooramgaa Paaripogaa.. (2)

Nee Prematho Nanu Kshamiyinchi.. – Nanu Hatthukonnavayya.. (2)  || Entha Manchi ||


2.Naakunna Vaarandharoo.. – Nanu Vidachipoyinanoo.. (2)

Ennenno Ibbandhulaku Gurichesinanoo.. – Nanu Neevu Viduvaledhayyaa.. (2)

|| Entha Manchi ||


3.Neevu Lekunda Nenu.. – Ee Lokamlo Brathukalenayyaa.. (2)

Neetho Kooda Ee Lokam Nundi.. – Paralokam Cheredhanesayyaa.. (2)

|| Entha Manchi ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Entha Manchi Devudavu Yesayya Song Chords

Em

Entha Manchi Devudavayya

                          D

Entha manchi Devudavayya…

    Am                      G

Naa Chinthalanni Teerenayya Ninnu Cheraga

D                      Em

Entha Manchi Devudavesayya (2)           || Entha ||

Em              


Ghora Paapinai Nenu – Neeku Dooranga Paaripoga (2)

    Am            G              D                Em

Nee Prematho Nanu Kshamiyinchi – Nanu Hattukunnavayya (2)   || Entha ||

Em

Naakunna Vaarandharu – Nanu Vidachi Poyinanu (2)

Am                   G               D                    Em

Nannenno Ibbandulaku Gurichesinanu – Nanu Neevu Viduvaledayya (2) || Entha ||

Em


Neevu Lekunda Nenu – Ee Lokamlo Brathukalenayya (2)

Am              G             D                    Em

Neetho Kooda Ee Lokam Nundi – Paralokam Cheredanesayya (2)   || Entha ||

Strumming: D  U D U  D  U D U  D U D

Ringtone Download

Entha Manchi Devudavu Yesayya Ringtone Download

MP3 song Download

Entha Manchi Devudavu Yesayya MP3 song Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro