ఎన్నాళ్లో ఉండవమ్మ సాంగ్ లిరిక్స్ | Ennaallo Vundavamma Song Lyrics

ఎన్నాళ్లో ఉండవమ్మ సాంగ్ లిరిక్స్ | Ennaallo Vundavamma Song Lyrics || A R STEVENSON | Latest Telugu Christian Song

Telugu Lyrics

Ennaallo Vundavamma Song Lyrics in Telugu

ఎన్నాళ్లో ఉండవమ్మ  నీ కంటిలోని కన్నీరు

కొన్నాళ్ళే ఓర్చుకుంటే  – నీ యింట కురియు పన్నీరు (2)

నీ శ్రమను ఎరిగియున్న దేవుడు – ఏ క్షణము నిన్ను విడిచిపెట్టడు

ఒంటరివి కావు నీవు ఎన్నడూ..  (ఎన్నాళ్ళో)


1.శ్రమకు ఫలము దొరకక  మనస్సు గాయమాయేనా

గతపు భయము తొలగక – బలము విగీపోయేన

ఓటమి చీకటై నిన్ను కమ్మివేసినా  (2)

తేలిక చేయును……….. – తేలిక చేయును భారం ఏదైనా

ధైర్యం నీయందు కలిగించకుండునా…. (ఎన్నాళ్ళో)


2.స్వరము శృతిలో పలకక గళము మూగబోయిన

పదము సరిగా కుదరక కలము జారిపోయినా

ప్రశ్నలు తీవ్రమై నిన్ను కూలద్రోసెనా… (2)

సాధ్యము చేయును………. – సాధ్యము చేయును కార్యం ఏదైనా

గీతం నీ నోట పలికించకుందునా….. (ఎన్నాళ్ళో)


3.ఎవరు పలకరించక బ్రతుకు ఘోరమాయెనా

అడుగు సహకరించక పరుగు ఆగిపోయినా

ఆశలు శూన్యమై నిన్ను కృంగదీసెనా (2)

తిన్నగా చేయును ……………. – తిన్నగా చేయును మార్గము ఏదైనా

గమ్యం నీ ముందు కనిపించకుండునా…… (ఎన్నాళ్ళో)

Song Credits

Lyrics, Tune, Music & Voice: Dr. A.R.Stevenson

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

More A R Stevenson Songs

Click Here for more A R Stevenson Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro