ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే | Ee Sthithilo Unnanante Song lyrics

ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే – LIVE WORSHIP SONG Br.Mathews

Telugu Lyrics

Ee Sthithilo Unnanante Song lyrics in Telugu

ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే – ఇంకా బ్రతికున్నానంటే (2)

నీ కృప… నీ కృప… – నీ కృప … ఇదీ నీ కృపా  (2)     || ఈ స్థితిలో ||


1. కష్టకాలమందు నా చెంత చేరి – కన్నీళ్లు తుడచి నన్నాదరించినది  (2)

నీ కృప… నీ కృప… – నీ కృప … ఇదీ నీ కృపా  (2)     || ఈ స్థితిలో ||


2. మూర్ఖులగు ఈ తరముకు నన్ను వేరుచేసి – పరలోక పౌరత్వం నాకు ఇచ్చినది  (2)

నీ కృపా… నీ కృపా… నీ కృపా … ఇది నీ కృపా   (2)    || ఈ స్థితిలో ||


3. దేవ దూతలే చేయని ఈ దివ్య సేవను – అల్పుడనైనా నాకు అప్పగించినది  (2)

నీ కృప… నీ కృప… – నీ కృప … ఇదీ నీ కృపా  (2)     || ఈ స్థితిలో ||

English Lyrics

Ee  Sthithilo Unnanante Song lyrics in English

Ee Sthithilo Unnanante Inkaa Brathikunnanante  (2)

Nee Krupa.. Nee Krupa..  – Nee Krupa.. Idhee Nee Krupa..  (2)     || Ee Sthithilo ||


1. Kashtakaalamandhu Naa Chentha Cheri – Kanneellu Thudachi Nannadharinchinadhhi  (2)

Nee Krupa.. Nee Krupa..  – Nee Krupa.. Idhee Nee Krupa..  (2)     || Ee Sthithilo ||


2. Moorkhulagu Ee Tharamuku Nannu Veruchesi – Paraloka Paurathvam Naku Ichinadhi (2)

Nee Krupa.. Nee Krupa..  – Nee Krupa.. Idhee Nee Krupa..  (2)     || Ee Sthithilo ||


3. Dheva Dhoothale Cheyani Ee Dhivya Sevanu – Alpudanainaa Naku Appaginchinadhi  (2)

Nee Krupa.. Nee Krupa..  – Nee Krupa.. Idhee Nee Krupa..  (2)     || Ee Sthithilo ||

Song Credits

Lyrics Tune And Vocals: Pastor Mathews

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

How to Play on Keyboard

Ee Sthithilo Unnanante Song on Keyboard

Track Music

Ee Sthithilo Unnanante Track Music

Ringtone Download

Ee Sthithilo Unnanante Ringtone Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro