దయా సంకల్పం | Dhaya Sankalpam Song Lyrics

Telugu Lyrics

Dhaya Sankalpam Song Lyrics in Telugu

దయా సంకల్పమే కృపా సత్యసంపూర్ణమై దిగివచ్చినా (2)

నన్ను బ్రతికింపగా నన్ను రక్షింపగా నీ కృపయే కారణమాయెగా (2)

యేసయ్యా ఆరాధనా  – యేసయ్యా ఆరాధనా (2)  (దయా సంకల్పమే)


1) నిత్య సంకల్పం నాలోన నెరవేర్చను – నిత్య దయయే నన్ను కాచి కాపాడెను (2)

నన్ను నిర్దోషిగా నిరూపించను నీ రక్తమే కారణమాయెను (2)

యేసయ్యా ఆరాధనా  – యేసయ్యా ఆరాధనా (2)  (దయా సంకల్పమే)


2) దయనే ధ్వజముగా నాపైనే నిలిపెను – ధరిచేరనీయక శత్రువును అణిచెను (2)

నాకు జయమివ్వను నా తలనెత్తను నీ దయయే కారణమాయెను (2)

యేసయ్యా ఆరాధనా  – యేసయ్యా ఆరాధనా (2)  (దయా సంకల్పమే)


3) ప్రతిష్ఠిత మార్గమున నన్ను నడిపించుచూ  – నన్ను పరిపూర్ణ సౌభాగ్యముతో నింపెను (2)

నిత్య సీయోనులో స్తుతిపాడుటకు నీ శిలువే కారణమాయెను (2)

యేసయ్యా ఆరాధనా  – యేసయ్యా ఆరాధనా (2)  (దయా సంకల్పమే)

English Lyrics

Dhaya Sankalpam Song Lyrics in English

Dhaya Sankalpame Krupasathyasampoornamai Dhigivachinaa (2)

Nannu Brathikimpagaa Nannu Rakshimpagaa Nee Krupaye kaaranamaayegaa (2)


Yesayyaa Aaradhanaa – Yesayyaa Aaradhanaa (2) (Dhaya Sankalpame)

1) Nithya Sankalpam Naalona Neraverchanu – Nithya Dhayaye Nannu Kaachi Kaapadenu (2)

Nannu Nirdhoshigaa Nirupinchanu Nee Rakthame Kaaranamayenu (2)

Yesayyaa Aaradhanaa – Yesayyaa Aaradhanaa (2) (Dhaya Sankalpame)


2) Dhayane Dhwajamuga Naapaine Nilipenu – Dharicheraneeyaka Sathruvunu Anichenu (2)

Naaku Jayamivvanu Naa Thalanethanu Nee Dhyaye Kaaranamayenu (2)

Yesayyaa Aaradhanaa – Yesayyaa Aaradhanaa (2) (Dhaya Sankalpame)


3) Prathishtitha Maargamunu Nannu Nadipinchumaa – Nannu Paripoorna Saubhagyamutho Nimpenu (2)

Nithya Seeyonulo Sthuthipaadutaku Nee Siluve Kaaranamaayenu (2)

Yesayyaa Aaradhanaa – Yesayyaa Aaradhanaa (2) (Dhaya Sankalpame)

Song Credits

Lyrics, Tune and Vocals: Pastor Prabodh Kumar

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

https://www.youtube.com/watch?v=M3ahmqULoIo

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro