దేవుని స్తుతియించుడి యెల్లప్పుడు | Devuni Stutinchudi Song Lyrics

దేవుని స్తుతియించుడి యెల్లప్పుడు | Devuni Stutinchudi Song Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu

Telugu Lyrics

Devuni Stutinchudi Lyrics in Telugu

దేవుని స్తుతియించుడి యెల్లప్పుడు – దేవుని స్తుతియించుడి ఆ .. ఆ ..  (2)


1. ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు  (2) – ఆయన సన్నిధిలో

ఆ…  ఆయన సన్నిధిలో యెల్లప్పుడు   || దేవుని స్తుతియించుడి ||


2. ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు (2) – ఆకాశ విశాలమందు ఆ… ఆ…

ఆకాశ విశాలమందు యెల్లప్పుడు   || దేవుని స్తుతియించుడి ||


3. ఆయన పరాక్రమ కార్యముల్ బట్టి (2)– ఆయన ప్రభావమును ఆ… ఆ…

 ఆయన ప్రభావమును  యెల్లప్పుడు   || దేవుని స్తుతియించుడి ||


4. బూర ధ్వనితో ఆయనన్ స్తుతించుడి (2) – స్వరమండలములతో ఆ.. ఆ..

 స్వరమండలములతో  యెల్లప్పుడు   || దేవుని స్తుతియించుడి ||


5. సన్నతంత్రుల సితార తోను  (2)– చక్కని స్వరములతో

ఆ…..  చక్కని స్వరములతో యెల్లప్పుడు  (దేవుని స్తుతియించుడి)


6. తంబురతోను నాట్యముతోను (2)– తంతి వాద్యములతో

ఆ….  తంతి వాద్యములతో యెల్లప్పుడు    || దేవుని స్తుతియించుడి ||


7. పిల్లనగ్రోవులు చల్లగనూది (2) – యెల్ల ప్రజలు చేరి 

ఆ…యెల్ల ప్రజలు చేరి యెల్లప్పుడు    || దేవుని స్తుతియించుడి ||


8. మ్రోగు తాళములతో ఆయనన్ స్తుతించుడి (2) – గంభీర తాళముతో

ఆ… గంభీర తాళముతో యెల్లప్పుడు   || దేవుని స్తుతియించుడి ||


9. సకల ప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుడి (2)– హల్లెలుయా ఆమెన్

ఆ….  హల్లెలుయా ఆమెన్ యెల్లప్పుడు    || దేవుని స్తుతియించుడి ||

English Lyrics

Devuni Sthuthiyinchudi Song Lyrics in English

Devuni Sthuthiyinchudi Yellappudu – Devuni Sthuthiyinchudi Aa.. Aa..

Devuni Sthuthiyinchudi Yellappudu – Devuni Sthuthiyinchudi


1.Ayana Parisuddha Aalayamandhu (2) – Aayana Sannidhilo Aa.. Aa..

Aayana Sannidhilo Yellappudu || Devuni Sthuthiyinchudi ||


2.Aayana Balamunu Prasiddhi Cheyu (2) – Aaakasa Visalamandhu Aa..Aa..

Aakasa Visalamandhu Yellappudu || Devuni Sthuthiyinchudi ||


3.Ayana Paraakrama Kaaryamul Batti (2) – Aayana Prabhavamunu Aa..Aa..

Aayana Prabhavamunu Yellappudu || Devuni Sthuthiyinchudi ||


4.Boora Dhwanitho Ayanan Sthuthinchudi (2) – Swaramandalamulatho Aa.. Aa..

Swaramandhalamulatho Yellappudu || Devuni Sthuthiyinchudi ||


5.Sannaa Thanthrula Sithaarathonu (2) – Chakkani Swaramulatho Aa. Aa..

Chakkani Swaramulatho Yellappudu || Devuni Sthuthiyinchudi ||


6. Thamburathonu Naatyamuthonu (2) – Thanthi Vaadhyamulatho Aa.Aa.

Thanthi Vaadhyamulatho Yellappudu || Devuni Sthuthiyinchudi ||


7.Pillana Grovulu Challaganoodhi (2) – Yella Prajalu Cheri Aa. Aa..

Yella Prajalu Cheri Yellappudu || Devuni Sthuthiyinchudi ||


8. Mrogu Thaalamulatho Aayanan Sthuthinchudi (2) – Gambheera Thalamutho Aa.Aa.

Gambheera Thalamutho Yellappudu || Devuni Sthuthiyinchudi ||


9.Sakala Pranulu Yehovanu Sthuthinchudi (2) – Halleluya Aamen Aa..Aa..

Halleluya Aamen Yellappudu || Devuni Sthuthiyinchudi ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Devuni Stutinchudi Song Chords

Chorus:

G           C

Devuni Sthuthiyinchudi ellappudu

D                    G

Devuni sthuthiyinchudi Aaaa Aaaaa -Devuni

G                  C

Aayana parishuddha aalayamandu (2)

G               D

Aayana sannidhilo aaa aaa 

C               D

Aayana sannidhilo

          C      D             G

Ellappudu Devuni Sthuthiyinchudi


G                  C

Aayana balamunu prasiddhi cheyu

G               D

Aakasa vishalamandu aaa aaa

C               D

Aakasa Vishalamandu

          C      D             G

Ellappudu Devuni Sthuthiyinchudi


G                  C

Aayana parakrama kaaryamula batti

G               D

Aayana prabhavamunu aaa aaa

C               D

Aayana prabhavamunu

          C      D             G

Ellappudu Devuni Sthuthiyinchudi


G                  C

Sanna tantula sitaara tonu

G               D

Chakkani swaramulato aaa aaa

C               D

Chakkani Swaramulato

          C      D             G

Ellappudu Devuni Sthuthiyinchudi

How to Play on Keyboard

Devuni Stutinchudi Song on Keyboard

Track Music

Devuni Stutinchudi Song Track Music

MP3 song Download

Devuni Stutinchudi MP3 Song Download

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro