చూడరే గొల్గొత గిరి | Choodare Golgotha Giri Song Lyrics

Telugu Lyrics

Choodare Golgotha Giri Song Lyrics in Telugu

చూడరే గొల్గత గిరి – చేరరే కలువరి ధరి (2)

యేసు శ్రమల వేదన – పాపికొరకు రోదన (2)

సిలువపైన దైవ సుతుని – మరణయాతన (2)     || చూడరే గొల్గత ||


1. లేతమొక్క వలెను యేసయ్య పెరిగెను – సురూపము సొగసతనికి లేకపోయెను (2)

చెల్లుమన్న కొరడాలు – దేహమంతా గాయాలు (2)

ఆ దెబ్బల వలన – స్వస్థత కలిగెను (2)   || చూడరే గొల్గత ||


2. భాధింపబడినను మౌనియాయెను- అన్యాయపు తీర్పునొంది దోషియాయెను (2)

పక్కలో దిగె బల్లెం – తలకు ముండ్ల మకుటం (2)

మన అందరి దోషము – ఆయనే మోసెను (2)   || చూడరే గొల్గత ||

English Lyrics

Choodare Golgotha Giri Song Lyrics in English

Choodere Golgatha Giri – Cheerare Kaluvari Dhari (2)

Yesu Sramala Vedhana – Papikoraku Rodhana (2)

Siluvapaina Dhaiva Sutuni – Maranayatana (2)      || Choodare Golgatha ||


1. Lethamokka Valenu Yesayya Perigenu – Surupamu Sogasathaniki Lekapoyenu (2)

Chellumanna Koradalu – Dehamantha Gayalu (2)

A Dhebbala Valana – Svasthatha Kaligenu (2)      || Choodare Golgatha ||


2. Bhadimpadinanu Mauniyayenu – Anyayapu Theerpu Nondhi Dhoshiyayenu (2)

Pakkalo Dhige Ballem – Thalaku Mundla Makutam (2)

Mana Andhari Dhoshamu – Ayaney Mosenu (2) || Choodare Golgatha ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyrics, Tune, Music, and Vocals: A R STEVENSON

More Good Friday Songs

Click Here for more Good Friday Songs

More A R Stevenson Songs

Click Here for more A R Stevenson Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro