చాలునయ్యా చాలునయ్యా | Chalunaya Chalunaya Song Lyrics

Chalunaya Chalunaya Nee Krupa Naku Chalunaya | Telugu Christian Song | SP Balasubrahmanyam

Telugu Lyrics

Chalunaya Chalunaya Lyrics in Telugu

చాలునయ్యా చాలునయ్యా – నీ కృప నాకు చాలునయ్యా (2)

ప్రేమామయుడివై ప్రేమించావు – కరుణామయుడివై కరుణించావు (2)

తల్లిగ లాలించి తండ్రిగ ప్రేమించే (2)

ప్రేమా కరుణా నీ కృప చాలు (2)    || చాలునయ్యా ||


1. జిగటగల ఊబిలో పడియుండగా – నా అడుగులు స్థిరపరచి నిలిపితివయ్యా (2)

హిస్సోపుతో నన్ను కడుగుము యేసయ్యా

హిమము కంటెను తెల్లగ మార్చయ్యా

నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మెస్సీయ

నా జీవితమంతా అర్పింతు నీకయ్యా

ప్రేమా కరుణా నీ కృప చాలు (2)     || చాలునయ్యా ||


2. బంధువులు స్నేహితులు త్రోసేసినా – తల్లిదండ్రులే నన్ను వెలివేసినా (2)

నన్ను నీవు విడువనే లేదయ్యా

మిన్నగ ప్రేమించి రక్షించినావయ్యా

నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మెస్సీయ

నీ సాక్షిగా నేను ఇలా జీవింతునయ్యా

ప్రేమా కరుణా నీ కృప చాలు (2)     || చాలునయ్యా ||

English Lyrics

Chalunaya Chalunaya Lyrics in English

Chalunayya Chalunayya – Nee Krupa Naku Chalunayya (2)

Premamayudivai Preminchavu – Karunamayudivai Karuninchavu (2)

Thalliga Lalinchu Thandriga Preminche (2)

Prema Karuna Nee Kripa Chalu (2)         || Chalunayya ||


1. Jigatagala Oobilo Padiyundaga – Na Adugulu Sthiraparachi Nilipitivayya (2)

Hissoputho Nannu Kadugumu Yesayya

Himamu Kantenu Thellaaga Marchayya

Neekemi Chellintu Na Manchi Messiya

Na Jeevitamantaa Arpintu Neekayya

Prema Karuna Nee Kripa Chalu (2)       || Chalunayya ||


2. Bandhuvulu Snehitulu Throseesina – Thallidhandhrule Nanu Velivesina (2)

Nannu Neevu Viduvane Ledayya

Minnaga Preminchi Rakshinchinaavayya

Neekemi Chellinthu Na Manchi Messiya

Nee Sakshigaa Nenu Ila Jevintunayya

Prema Karuna Nee Kripa Chalu (2)       || Chalunayya ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Vocals:  SP Balasubrahmanyam

Album:  Nee Krupa

Chords

Chalunaya Chalunaya Song Chords

Em       Am           D          Bm      Em

చాలునయా చాలునయా – నీ కృప నాకు చాలునయా (2)

D      A              Em   D       A             Em

ప్రేమామయుడివై ప్రేమించావు – కరుణామయుడివై కరుణించావు (2)

Em             D

తల్లిగ లాలించి – తండ్రిగ ప్రేమించే (2)

Em    D       Bm       Em

ప్రేమా కరుణా – నీ కృప చాలు (2)              ||చాలునయా||


Em             D            C                    Am      Em

జిగటగల ఊభిలో పడియుండగా – నా అడుగులు స్థిరపరచి నిలిపితివయ్యా (2)

Em             D                   Em             D     

హిస్సొపుతో నన్ను కడుగుము యేసయ్యా – హిమము కంటెను తెల్లగ మార్చయ్యా

Em           D                     Em            D     

నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మెస్సయ్యా – నా జీవితమంత అర్పింతు నీకయ్యా

Em   D       Bm       Em

ప్రేమా కరుణా – నీ కృప చాలు (2)              ||చాలునయా||


Em                   D         C                 Am     Em

బంధువులు స్నేహితులు త్రోసెసినా – తల్లిదండ్రులే నన్ను వెలివేసినా (2)

Em        D                 Em              D     

నన్ను నీవు విడువనె లేదయ్యా – మిన్నగ ప్రేమించి రక్షించినావయ్యా

Em            D                    Em           D     

నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మెస్సయ్యా – నీ సాక్షిగ నేను ఇల జీవింతునయ్యా

Em    D       Bm       Em

ప్రేమా కరుణా – నీ కృప చాలు (2)              ||చాలునయా||

Strumming: D D U D U

How to Play on Keyboard

Chalunaya Chalunaya Song on Keyboard

Track Music

Chalunaya Chalunaya Track Music

Ringtone Download

Chalunaya Chalunaya Ringtone Download

Mp3 Song Download

Chalunaya Chalunaya Mp3 Song Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro