బెత్లహేములోనంటా సందడి | Bethlahemulonantaa Sandadi Song Lyrics

బెత్లహేములోనంటా సందడి | Bethlahemulonantaa Sandadi Song Lyrics || Telugu Christian Christmas Song

Telugu Lyrics

Bethlahemulonantaa Sandadi Song Lyrics in Telugu

బెత్లహేములోనంటా సందడి – పశువుల పాకలో సందడి

దూతలు వచ్చెనంటా సందడి – పాటలు పాడేనంటా సందడి (2)

రారాజు పుట్టెనని సందడి – మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)

చేసారంట సందడే సందడి – చేయబోదాము సందడే సందడి (2)

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ..

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ – విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్

మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ – విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్


1. అర్ధ రాత్రి వేళలో సందడి – దూతలు వచ్చెనంటా సందడి

రక్షకుడు పుట్టెనని సందడి – వార్తను తెలిపేనటా సందడి (2)

చేసారంట సందడే సందడి – చేయబోదాము సందడే సందడి

చేసారంట సందడే సందడి – చేయబోదాము సందడే సందడే

 సందడే సందడే సందడే

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ..

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ – విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్

మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ – విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్


2. గొల్లలు వచ్చారంట సందడి  – మనసారా మొక్కిరంట  సందడి

అందాల బాలుడంట సందడి – అందరి దేవుడనీ సందడి (2)

రారాజు పుట్టెనని సందడి – మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)

చేసారంట సందడే సందడి – చేయబోదాము సందడే సందడి (2)

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ..

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ – విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్

మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ – విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్


3. తారను చూచుకుంటూ సందడి – జ్ఞానులు వచ్చారంటా సందడి

పెట్టెలు తెచ్చారంటా సందడి – కానుకలిచ్చారంటా సందడి (2)

రారాజు పుట్టెనని సందడి – మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)

చేసారంట సందడే సందడి – చేయబోదాము సందడే సందడి (2)

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ..

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ – విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్

మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ – విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్

English Lyrics

Bethlahemulonantaa Sandadi Song Lyrics in English

Bethlahemulnonta Sandadi – Pashuvula Paakalo – Sandadi

Doothalu Vachchenanta Sandadi – Paatalu Paadenanta – Sandadi (2)

Raaraaju Puttenani Sandadi – Maa Raaju Puttenani Sandadi (2)

Chesaaranta Sandade Sandadi – Cheyabodaamu Sandade Sandadi (2)

Happy Happy..

Happy Happy Christmas Christmas – Wish you a Happy Christmas

Merry Merry Christmas Christmas – Wish you a Merry Christmas


1. Ardha Raathri Velalo Sandadi – Doothalu Vachchenantaa Sandadi

Rakshakudu Puttenani Sandadi – Vaarthanu Thelipenataa Sandadi (2)

Chesaaranta Sandade Sandadi – Cheyyabodaamu Sandade Sandadi

Chesaaranta Sandade Sandadi

Cheyabodaamu Sandade Sandade Sandade Sandade Sandade

Happy Happy..

Happy Happy Christmas Christmas – Wish you a Happy Christmas

Merry Merry Christmas Christmas – Wish you a Merry Christmas


2. Gollalu Vachchirantaa Sandadi – Manasaaraa Mrokkirantaa Sandadi

Andaala Baaludantaa Sandadi – Andari Devudani Sandadi (2)

Raaraaju Puttenani Sandadi – Maa Raaju Puttenani Sandadi (2)

Chesaaranta Sandade Sandadi- Cheyabodaamu Sandade Sandadi (2)

Happy Happy..

Happy Happy Christmas Christmas – Wish you a Happy Christmas

Merry Merry Christmas Christmas – Wish you a Merry Christmas


3. Thaaranu Choochukuntu Sandadi – Gnaanulu Vachchaarantaa Sandadi

Pettelu Thechchaarantaa Sandadi – Kaanukalichchaarantaa Sandadi (2)

Raaraaju Puttenani Sandadi – Maa Raaju Puttenani Sandadi (2)

Chesaaranta Sandade Sandadi – Cheyabodaamu Sandade Sandadi (2)

Happy Happy..

Happy Happy Christmas Christmas – Wish you a Happy Christmas

Merry Merry Christmas Christmas – Wish you a Merry Christmas (2)

Song Credits

Lyrics – Bishop Daniel Kalyanapu

Vox & keys -Mozy, Shalom ben

Tabla,Dolak,Dohl,Tape – YS Sampath

Congo & vox- Hanok

Music & Video – Dr. SHALEM RAJ.

Presented by “COWBOY CREATIONS”India(Admin- Dr Shalem Raj)

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Sandadi 2 Song

Baludu Kadammo Balavanthudu Yesu

More Christmas Songs

Click here for more Telugu Christmas Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro