ఆశ్రయ దుర్గమా నా యేసయ్యా | Ashraya Durgama Na Yesayya

ఆశ్రయ దుర్గమా నా యేసయ్యా | Ashraya Durgama Na Yesayya || Telugu Christian Praise Song by Hosanna Ministries

Telugu Lyrics

Ashraya Durgama Song Lyrics in Telugu

ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా – నవజీవన మార్గమున నన్ను నడిపించుమా

ఊహించలేనే – నీ కృపలేని క్షణమును – కోపించుచునే వాత్సల్యము నాపై చూపినావే (2)


1. లోకమర్యాదలు మమకారాలు గతించిపోవునే –

ఆత్మీయులతో అక్షయానుబంధం అనుగ్రహించితివే (2)

అందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల స్తోత్రాంజలి   || ఆశ్రయ ||


2.నాతో నీవు చేసిన నిబంధనలన్నియు నెరవేర్చుచుంటివే –

నీతో చేసిన తీర్మానములు స్థిరపరచితివే (2)

అందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల స్తోత్రాంజలి   || ఆశ్రయ ||


3.పరవాసినైతిని వాగ్ధానములకు వారసత్వమున్నను –

నీ శిక్షణలో అణుకువతోనే నీ కృప పొందెద (2)

అందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల స్తోత్రాంజలి   || ఆశ్రయ ||


4.నిత్యనివాసివై నీ ముఖముచూచుచు పరవసించెదనే –

ఈ నిరీక్షణయే ఉత్తేజము నలో కలిగించుచున్నది (2)

స్తుతిఘన మహిమలు నీకే చెల్లును నా యేసయ్యా –

హల్లేలూయా – హల్లేలూయా – హల్లేలూయా (2)   || ఆశ్రయ ||

English Lyrics

Ashraya Durgama Song Lyrics in English

Ashraya Durgama Na Yesayya – Navajeevana Margamuna Nannu Nadipinchuma

Oohinchalene – Nee Krupaleni Kshanamunu – Kopinchuchune

Vatsalyamu Napai Chupinave (2)


1. Lokamaryadhalu Mamakaralu Gathinchipovune –

Athmeeyulatho Akshayanubandham Anugrahinchithive (2)

Andhuke Ee Stuti Ghana Mahimala Stotramanjali    || Ashraya ||


2. Natho Neevu Chesina Nibandhanalanni Neraverchuchuntive –

Neetho Chesina Theermanamulu Sthiraparachithive (2)

Andhuke Ee Stuti Ghana Mahimala Stotramanjali   || Ashraya ||


3. Paravasinaithini Vagdhanamulaku Varasatvamunnanu –

Nee Shikshanalo Anukuvatho Nee Krupa Pondhedha (2)

Andhuke Ee Stuti Ghana Mahimala Stotramanjali   || Ashraya ||


4. Nithyanivasivai Nee Mukhamu Choochuchu Paravasinchedhane –

Ee Nirikshanaye Utthejamu Nalo Kaliginchuchunnadhi (2)

Stutighana Mahimalu Neeke Chellu Na Yesayya –

Halleluyah – Halleluyah – Halleluyah (2)     || Ashraya ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyrics and Vocals: Pastor Yesanna Garu

Music By: N Selvam

Track Music

Ashraya Durgama Na Yesayya Track Music

Mp3 song Download

Ashraya Durgama Na Yesayya Mp3 song Download

More Hosanna Ministries songs

Click Here for more Hosanna Ministries songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro