అందాల తార | Andala Tara Song Lyrics

Telugu Lyrics

andala tara song lyrics in telugu

అందాల తార అరుదెంచె నాకై – అంబర వీధిలో

అవతారమూర్తి యేసయ్య కీర్తి -అవని చాటుచున్ (2)

ఆనందసంద్ర ముప్పోంగెనాలో – అమరకాంతిలో

ఆది దేవుని జూడ – అశింపమనసు – పయనమైతిని..  (అందాల తార)


1. విశ్వాసయాత్ర – దూరమెంతైన – విందుగా దోచెను

వింతైన శాంతి – వర్షంచెనాలో – విజయపధమున

విశ్వాలనేలెడి – దేవకుమారుని – వీక్షించు దీక్షలో

విరజిమ్మె బలము – ప్రవహించె ప్రేమ – విశ్రాంతి నొసగుచున్…..   (అందాల తార)


2. యెరూషలేము – రాజనగరిలో – ఏసును వెదకుచు

ఎరిగిన దారి – తొలగిన వేల – ఎదలో క్రుంగితి

ఏసయ్యతార – ఎప్పటివోలె – ఎదురాయె త్రోవలో

ఎంతో యబ్బురపడుచు – విస్మయ మొందుచు ఏగితి స్వామి కడకు… (అందాల తార)


3. ప్రభుజన్మస్ధలము – పాకయేగాని పరలోక సౌధమే

బాలునిజూడ – జీవితమెంత – పావనమాయెను

ప్రభుపాదపూజ – దీవెనకాగా – ప్రసరించె పుణ్యము

బ్రతుకె మందిరమాయె – అర్పణలే సిరులాయె ఫలియించె ప్రార్ధన..  (అందాల తార)

English Lyrics

andala tara song lyrics in english

Andala Tara Arudhenche Naakai – Ambara Veedhio

Avatharamurthi Yesayya Keerthi – Avani Chatuchun (2)

Aanandhasandhra Muppongenaalo – Amarakaanthilo

Aadhi Dhevuni Jooda – Aasimpamanasu – Payanamaithini…. (Andala Tara)

1.Viswasayaathra – Dhooramenthaina- Vinduga Dhochenu

Vinthaina Saanthi – Varshinchenalo – Vijayapadhamuna

Viswaalaneledi – Dhevakumaruni – Veekshinchu Dheekshalo

Virajimme Balamu – Pravahinche Prema – Visranthi Nosaguchun….(Andala Tara)

2.Yerushalemu – Rajanagarilo – Yesunu Vedhakudu

Erigina Dhaari – Tholagina Vela – Edhalo Krungithi

YEsayyathara – Eppativole – Edhuraye Thorvalo

Entho Abburapaduchu – Vismaya Mondhuchu Egithi Swami Kadaku…. (Andala Tara)

3.Prabhujanma Sthalamu – Paakayegaani Paraloka Saudhame

Balunichooda – Jeevithamentha – Paavanamaayenu

Prabhupaadhapooja – Dheevenakaagaa – Prasarinche Punymu

Brathuke Mandiramaaye – Arpanale Sirulaye Phaliyinche Paardhana…(Andala Tara)

Song Credits

Lyrics: A B Masilamani

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Ringtone Download

Andala Tara Song Ringtone

Chords

G Am C
Andaala Tara Arudenche Nakai – Ambara Veedhilo
D G D G
Avataaramoorti Yesayya Keerti – Avani Chatuchun
G D Am
Ananda Sandra Mupponge Naalo – Amara Kaantilo
G D G C G
Aadi Devuni Jooda Ashimpamanasu – Payanamaitimi ||Andala||


G Am C
Visvaasa Yatra Dooramentaina – Vindugaa Dochenu
D G D G
Vintaina Shanti Varshamche Naalo – Vijaya Padhamuna
G D Am
Visvalanaeledi Devakumaruni – Veekshinchu Deekshalo
G D G C G
Virajimme Balamu Pravahinche Prema – Visranti Nosaguchun ||Andala||


G Am C
Yerushalemu Rajanagarilo – Yesunu Vedakuchu
D G D G
Erigina Daari Tolagina Vela – Yedalo Krungiti
G D Am
Yesayya Tara Eppativole – Eduraye Trovalo
G D G C G
Ento Yabburapaduchu Vismayamonduchu – Egiti Svaami Kadaku ||Andala||


G Am C
Prabhu Janma Sthalamu Pakayaegaani – Paraloka Saudhame
D G D G
Baluni Jooda Jeevitamenta – Paavanamaayenu
G D Am
Prabhu Padapooja Deevenakaga – Prasarinche Punyamu
G D G C G
Bratuke Mandiramaaye Arpanalae Sirulaye – Phaliyinche Prardhana ||Andala||

Strumming: D D U D U

Track Music

Andala Tara Song Track Music

More Christmas Songs

Click here for more Telugu Christmas Songs

Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro