ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే | Aha Anandame Maha Santhoshame

ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే | Aha Anandame Maha Santhoshame || Christmas Songs Telugu

Telugu Lyrics

Aha Anandame Maha Santhoshame Lyrics in Telugu

ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే – యేసు పుట్టె ఇలలో (2)

ఆనందమే మహా సంతోషమే – యేసు పుట్టె ఇలలో (2)       || ఆహా ఆనందమే ||


1. యెషయా ప్రవచనము నేడు రుజువాయే –

జన్మించె కుమారుండు కన్య గర్భమందున (2)   || ఆనందమే ||


2. మీకా ప్రవచనము నేడు రుజువాయే –

ఇశ్రాయేల్ నేలెడివాడు జన్మించె బెత్లేహేమున (2)   || ఆనందమే ||


3. తండ్రి వాగ్ధానం నేడు నెరవేరే –

దేవుని బహుమానం శ్రీ యేసుని జన్మము (2)     || ఆనందమే ||

English Lyrics

Aha Anandame Maha Santhoshame Lyrics in English

Aha Anandame Maha Santhoshame– Yesu Putte Ilalo (2)

Anandame Maha Santhoshame – Yesu Putte Ilalo (2)   || Aha Anandame ||


1. Yeshayaa Pravachanamu Nedu Rujuvaaye –

Janminche Kumarundu Kanya Garbhamandhuna (2)    || Anandame ||


2. Meeka Pravachanamu Nedu Rujuvaye –

Israyel Neledivadu Janminche Bethlehemuna (2)    || Anandame ||


3. Thandri Vagdhaanam Nedu Neravere –

Dhevuni Bahumaanam Shri Yesuni Janmamu (2)    || Anandame ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Aha Anandame Maha Santhoshame Song Chords

Gm                                             F                       Gm

ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే–యేసు పుట్టె ఇలలో (2)

Bridge:

Gm                   F              D#                 Gm                          

ఆనందమే మహా సంతోషమే యేసు పుట్టె ఇలలో (2)    || ఆహా ||

   Gm                    F                        Gm


1. యెషయా ప్రవచనము నేడు రుజువాయే…

Gm                      F                             Gm

జన్మించె కుమారుండు…. కన్య గర్భమందున (2)    || ఆనందమే ||

Dance Video

Aha Anandame Maha Santhoshame Song Dance

More Christmas Songs Telugu

Click Here for more Christmas Songs in Telugu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro