గడచిన కాలము కృపలో మమ్ము | Gadachina Kalam Krupalo Song Lyrics

గడచిన కాలము కృపలో మమ్ము | Gadachina Kalam Krupalo Song Lyrics || Telugu Christian Thanks Giving Song

Telugu Lyrics

Gadachina Kalam Song Lyrics in Telugu

హల్లెలూయా స్తోత్రం యేసయ్యా (2)

గడచిన కాలము కృపలో మమ్ము – దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము

పగలూ రేయి కనుపాపవలె – కాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము (2)

మము దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రము – కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రము (2)  || గడచిన ||


1.కలత చెందిన కష్టకాలమున – కన్న తండ్రివైనను ఆదరించిన –

కలుషము నాలో కానవచ్చినా – కాదనక నను కరుణించిన (2)

కరుణించిన దేవా నీకే స్తోత్రము – కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రము (2)   || గడచిన ||


2.లోపములెన్నో దాగి ఉన్నను – ధాతృత్వముతో నను నడిపించినా –

అవిధేయతలే ఆవరించినా – దీవెనలెన్నో దయచేసిన (2)

దీవించిన దేవా నీకే స్తోత్రము – దయచూపిన తండ్రి నీకే స్తోత్రము (2)   || గడచిన ||

English Lyrics

Gadachina Kalamu Krupalo Lyrics in English

Halleluya Sthothram Yesayyaa (2)

Gadachina Kaalamu Krupalo Mammu – Daachina Devaa Neeke Sthothramu

Pagaloo Reyi Kanupaapavale – Kaachina Devaa Neeke Sthothramu (2)

Mamu Daachina Devaa Neeke Sthothramu – Kaapaadina Devaa

Neeke Sthothramu (2)  || Gadachina ||


1.Kalatha Chendina Kashtakaalamuna – Kanna Thandrivai Nanu Aadarinchina

Kalushamu Naalo Kaanavachchinaa – Kaadanaka Nanu Karuninchina (2)

Karuninchina Devaa Neeke Sthothramu – Kaapaadina Devaa Neeke Sthothramu (2)

   || Gadachina ||


2. Lopamulenno Daagi Unnanu – Dhaathruthvamutho Nanu Nadipinchinaa

Avidheyathale Aavarinchinaa – Deevenalenno Dayachesinaa (2)

Deevinchina Devaa Neeke Sthothramu – Dayachoopina Thandri Neeke Sthothramu (2) 

|| Gadachina ||

Song Credits

lyrics: N John Wesley

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Gadachina Kalam Krupalo Song Chords

F#m                      D

హల్లెలూయ స్తోత్రం యేసయ్య –

E                              F#m

హల్లెలూయ స్తోత్రం యేసయ్య

F#m                E

గడిచిన కాలము క్రుపలో మమ్ము

D                E          F#m

దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రం

F#m           E                 D            E           F#m

పగలు రేయి కనుపాప వలె కాచిన దేవా నీకే స్తోత్రం

E                 D      E    F#m

మము దాచిన దేవా నీకే స్తోత్రం

E              D    E    F#m

కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రం

F#m           E                 D            E           F#m

1 కలత చెందినా కష్ట కాలమునా కన్న తండ్రివై నను ఆదరించినా

F#m           E                 D            E           F#m

కలుషము నాలో కానవచ్చినా కాదనకా నను కరుణించినా

E                 D      E    F#m

కరుణించిన దేవా నీకే స్తోత్రం

E                 D      E    F#m

కాపాడిన దేవా నీకే స్తోత్రం

How to Play on Keyboard

Gadachina Kalam Krupalo Song on Keyboard

Track Music

Gadachina Kalam Krupalo Song Track Music

Ringtone Download

Gadachina Kalam Krupalo Song Ringtone Download

MP3 Song Download

Gadachina Kalam Krupalo MP3 Song Download

More Thanks Giving Songs

Click Here for more Telugu Christian Thanks Giving Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro