అబ్రహాము దేవుడవు ఇస్సాకు దేవుడవు | Abrahamu Devudavu Issaku Devudavu Song Lyrics

Telugu Lyrics

Abrahamu devudavu issaku devudavu song lyrics in telugu

అబ్రహాము దేవుడవుఇస్సాకు దేవుడవు

యాకోబు దేవుడవు – నాకు చాలిన దేవుడవు

యేసయ్యా నా యేసయ్యా – యేసయ్యా నా యేసయ్యా  (2)


1. అబ్రహాము విశ్వాసముతో – స్వ దేశము విడచెను

పునాదులు గల పట్టణమునకై వేచి జీవించెను (2)

అబ్రహాముకు చాలిన దేవుడు నీవే నయ్యా (2)

యేసయ్యా నా యేసయ్యా – యేసయ్యా నా యేసయ్యా  (2)  (అబ్రహాము)


2. ఇస్సాకు విధేయుడై బలియాగమాయెను

వాగ్ధానాన్ని బట్టి మృతుడై లేచెను (2)

ఇస్సాకుకు చాలిన దేవుడు నీవేనయ్యా (2)

యేసయ్యా నా యేసయ్యా – యేసయ్యా నా యేసయ్యా  (2)  (అబ్రహాము)


3.యాకోబు మోసగాడై తండ్రి ఇంటిని విడచెను

యాకోబు ఇశ్రాయేలై తండ్రి ఇంటికి చేరెను  (2)

యాకోబుకు చాలిన దేవుడు నీవేనయ్యా  (2)

యేసయ్యా నా యేసయ్యా – యేసయ్యా నా యేసయ్యా  (2)

English Lyrics

Abrahamu devudavu issaku devudavu song lyrics in english

Abrahamu Dhevudavu – Issaku Dhevudavu

Yakobu Dhevudavu – Naaku Chaalina Dhevudavu

Yesayyaa Naa Yesayyaa – Yesayyaa Naa Yesayyaa (2)


1.Abrahamu Viswasamutho – Swadhesamu Vidachenu

Punadhulu Gala Pattanamukai Vechi Jeevinchenu (2)

Abrahamuku Chaalina Dhevudu Neeve Yesayya (2)

Yesayyaa Naa Yesayyaa – Yesayyaa Naa Yesayyaa (2) (Abrahamu)


2.Issaku Vidheyudai Baliyagamaayenu

Vaghanaanni Batti Mruthudai Lechenu (2)

Issakuku Chalina Dhevudu Neevenayya (2)

Yesayyaa Naa Yesayyaa – Yesayyaa Naa Yesayyaa (2) (Abrahamu)


3.Yakobu Mosagaadai Thandri Intini Vidachenu

Yakobu Israyelai Thandri Intiki Cherenu (2)

Yakobuku Chaalina Dhevudu Neevenayyaa (2)

Yesayyaa Naa Yesayyaa – Yesayyaa Naa Yesayyaa (2) (Abrahamu)

Song Credits

Hosanna Ministries

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

abrahamu devudavu issaku devudavu song lyrics

Abrahamu Devudavu Mp3 Song Download

Click Here

Abrahamu Devudavu Song Keyboard play:

Click the link to Watch

Chords

Abrahamu devudavu issaku devudavu song Chords

Chorus:

Am                                E Am

Abrahamu Devudavu

E Am

Issaku Devudavu

F

Yakobu Devudavu

G                          Am

Naaku Chaalina Devudavu

Am

Yesayya Naa Yesayya

Am

Yesayya Naa Yesayya

Am          G

Yesayya Naa Yesayya

                      F  G   Am

Yesayya Naa Yesayya

Verse 1:

Am                                                                   G

Abrahamu Vishwasamutho Swadeshamu Vidachenu

F                        G              Am

Punadulu Gala Pattanamu Kai Vechi Jeevinchenu

Am

Abrahamuku Chaalina Devuda Neeve Nayya

Verse 2:

Am                                        G

Issaku Videyudai Baliyagamayenu

            F                 G               Am

Vagdhananni Batti Mruthudai Lechenu

Am

Issakuku Chaalina Devuda Neeve Nayya

Verse 3:

Am                                                     G

Yakobu Mosagadai Thandri Intini Vidachenu

             F           G                    Am

Yakobu Israelai Thandri Intiki Cherenu

Am

Yakobuku Chaalina Devuda Neeve Nayya

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro