ఆదరణ లేని నా జీవితాన | Aadharana Leni Naa Jeevithaana Song Lyrics

ఆదరణ లేని నా జీవితాన | Aadharana Leni Naa Jeevithaana Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Songs

Telugu Lyrics

Aadharana Leni Naa Jeevithaana Song Lyrics in Telugu

ఆదరణ లేని నా జీవితాన – నన్ను ఆదరించిన మహనీయుడా

ఏ దిక్కు లేని నా జీవితాన –  నన్ను చేరదీసిన నజరేయుడా

నా……  ఆశ్రయము నీవే

నా……  ఆధారం నీవే  || ఆదరణ లేని ||


1.  దీవెనలు నాకు దూరమాయెను

దీవెనలు ఇచ్చి ఘనపరచినావే (2)

ఘనుడా నిన్ను స్తుతియించి కొనియాడెదన్

ఘనుడా నిన్ను కీర్తించి ఘనపరిచెదన్ (2)  || ఆదరణ లేని ||


2. నా పాపము నన్ను పట్టించినా

నా ఎదుటే నిలిచి దయ చూపినావే (2)

దయాళుడా నిన్ను స్తుతియించి కొనియాడెదన్

ఘనుడా నిన్ను కీర్తించి ఘనపరిచెదన్ (2)  || ఆదరణ లేని ||


3. బలము లేక నేను కృంగిపోతిని

బలము నిచ్చి నన్ను బలపరచినావే  (2)

బలవంతుడ నిన్ను స్తుతియించి కొనియాడెదన్

బలవంతుడ నిన్ను కీర్తించి ఘనపరిచెదన్  (2)  || ఆదరణ లేని ||

English Lyrics

Aadharana Leni Naa Jeevithaana song lyrics in English

Aadharana Leni Naa Jeevithaana – Nannu Aadharinchina Mahaneeyudaa

Ye Dhikku Leni Naa Jeevithaana – Nannu Cheradheesina Najareyudaa

Naa…. Asrayam Neeve

Naa… Aadharam Neeve || Adharana Leni ||


1. Dheevenalu Naaku Dhooramaayenu

Dheevenalu Ichi Ghanaparachinaave (2)

Ghanuda Ninnu Sthuthiyinchi Koniyadedhan

Ghanuda Ninnu Keerthinchi Ghanaparichedhanu (2) || Adharana Leni ||


2. Naa Papamu Nannu Pattinchinaa

Naa Yedhute Nilichi Dhayachoopinave (2)

Dhayaluda Ninnu Sthithiyinchi Koniyadedhan

Ghanuda Ninnu Keerthinchi Ghanaparichedhan (2) || Adharana Leni ||


3. Balamu Leka Nenu Krungipothini

Balamu Nichi Nannu Balaparachinaave (2)

Balavanthuda Ninnu Sthuthiyinchi Koniyadedhanu

Balavanthuda Ninnu Keerthinchi Ghanaparichedhan (2) || Adharana Leni ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUdjB1SagrQ

Comfort Songs

Click Here for more Telugu Christin Comfort Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro